O nama

„Europskom parlamentu, Vijeću i Komisiji pomaže Gospodarski i socijalni odbor [...] koji ima savjetodavnu ulogu.“

1957, Ugovor o EU-u, članak 13.

329 članova/članica

na pet godina
 •   •   •   •   •   •   •   •   •   •   •   •   •   •   •   •   •   •   •   •   •   •   •   •   •   •   •  

Tko su naši članovi i članice?

Poslodavci, sindikalisti i predstavnici socijalnih, profesionalnih, gospodarskih i kulturnih organizacija. Imenuje ih Vijeće na obnovljivi mandat od pet godina na prijedlog svake pojedinačne države članice.

Tri skupine

 • Poslodavci Skupina 1.
 • Radnici Skupina 2.
 • Organizacije civilnog društva Skupina 3.
Predsjednica Dvoje potpredsjednika Mandat od dvije i pol godine

Naš rad: mišljenja

Europska komisija, Parlament ili Vijeće > ZAHTJEV ZA MIŠLJENJE
EGSO > SAMOINICIJATIVNO MIŠLJENJE
Predsjedništvo > ODOBRENJE
Izvjestitelj/izvjestiteljica i studijska skupina članove/članice imenuju skupine
Izvjestitelj/izvjestiteljica > NACRT MIŠLJENJA (obično uz pomoć studijske skupine)
Stručne skupine> RASPRAVE > KONSENZUS
 • Poslodavci Skupina 1.
 • Radnici Skupina 2.
 • Organizacije
  civilnog
  društva
  Skupina 3.
PLENARNO ZASJEDANJE > GLASANJE O MIŠLJENJIMA
USVOJENA MIŠLJENJA šalju se institucijama EU-a i po potrebi promiču u javnosti

Radna tijela

 • ECO
 • INT DSMO
 • TEN
 • SOC LMO
 • NAT SDO
 • REX
 • CCMI
 • ESG
 • LG
 • FFRL

Šest stručnih skupina

ECO
Stručna skupina za ekonomsku i monetarnu uniju te ekonomsku i socijalnu koheziju
INT
Stručna skupina za jedinstveno tržište, proizvodnju i potrošnju
TEN
Stručna skupina za promet, energiju, infrastrukturu i informacijsko društvo
SOC
Stručna skupina za zapošljavanje, socijalna pitanja i građanstvo
NAT
Stručna skupina za poljoprivredu, ruralni razvoj i okoliš
REX
Stručna skupina za vanjske odnose

Jedno povjerenstvo

CCMI
Savjetodavno povjerenstvo za industrijske promjene

Tri promatračke skupine

DSMO
Promatračka skupina za digitalnu tranziciju i jedinstveno tržište
SDO
Promatračka skupina za održivi razvoj
LMO
Promatračka skupina za tržište rada

Tri druga tijela/h3>
ESG
Ad hoc skupina za europski semestar
LG
Skupina za vezu
FRRL
Ad hoc skupina za temeljna prava i vladavinu pravaIzjava o misiji EGSO-a

Predan europskoj integraciji, EGSO pruža doprinos u jačanju demokratske legitimnosti i učinkovitosti Europske unije tako što organizacijama civilnog društva iz država članica omogućuje da iskažu svoja stajališta na europskoj razini.

Odbor ima tri glavne zadaće:

 • Pridonositi tome da europske politike i europsko zakonodavstvo budu bolje prilagođeni ekonomskoj, socijalnoj i građanskoj stvarnosti, pomažući Europskom parlamentu, Vijeću i Europskoj komisiji zahvaljujući iskustvu svojih članova i članica, njihovoj reprezentativnosti, dijalogu i nastojanju da pronađu konsenzus u općem interesu.
 • Kao institucionalni forum koji predstavlja i informira organizirano civilno društvo, iznosi njegova gledišta i omogućuje dijalog s njime, promicati razvoj Europske unije koja je bliža građanima i građankama i koja potiče njihovo sudjelovanje.
 • Promicati vrijednosti koje čine temelj europskog projekta i poticati napredak demokracije, participativne demokracije i uloge organizacija civilnog društva u Europi i diljem svijeta.

Način rada EGSO-a

EGSO je savjetodavno tijelo koje predstavnicama i predstavnicima europskih društvenih i profesionalnih interesnih skupina i drugima pruža formalnu platformu putem koje mogu izraziti svoja stajališta o pitanjima koja se tiču EU-a. Njegova su mišljenja upućena Vijeću, Europskoj komisiji i Europskom parlamentu, što mu daje ključnu ulogu u postupku donošenja odluka Unije.

Predsjedništvo

Povijesni razvoj

ESC je osnovan 1957. Ugovorom iz Rima kako bi se gospodarske i socijalne interesne skupine uključile u uspostavu zajedničkog tržišta te kako bi se uspostavila institucionalna struktura za informiranje Europske komisije i Vijeća ministara o pitanjima koja se tiču Europske zajednice.

Uloga EGSO-a ojačana je Jedinstvenim europskim aktom (1986.), Ugovorom iz Maastrichta (1992.), Ugovorom iz Amsterdama (1997.) i Ugovorom iz Nice (2000.).

Članstvo

EGSO ima 329 članova i članica koji dolaze iz gospodarskih i socijalnih interesnih skupina u Europi.

Predlažu ih nacionalne vlade, a imenuje Vijeće Europske unije na mandat od pet godina, koji se može obnoviti. Posljednji je put obnovljen u listopadu 2020. za mandatno razdoblje 2020. – 2025.

Članovi i članice pripadaju jednoj od triju skupina:

Broj članova i članica po državi članici je sljedeći:

 • Francuska, Italija i Njemačka: po 24
 • Poljska, Španjolska: po 21
 • Rumunjska: 15
 • Austrija, Belgija, Bugarska, Češka, Grčka, Mađarska, Nizozemska, Portugal i Švedska: po 12
 • Danska, Finska, Hrvatska, Irska, Litva i Slovačka: po 9
 • Estonija, Latvija i Slovenija: po 7
 • Cipar i Luksemburg: po 6
 • Malta: 5

Mandat članova i članica

Zadaća je članova i članica Vijeću, Komisiji i Europskom parlamentu davati mišljenja o pitanjima od europskog interesa.

Savjetodavna uloga

Komisija i Vijeće o nekim se pitanjima moraju savjetovati s EGSO-om, dok je za druga pitanja to fakultativno. EGSO može donositi mišljenja i na vlastitu inicijativu. Jedinstvenim europskim aktom (17.2.1986.) i Ugovorom iz Maastrichta (7.2.1992.) proširen je raspon pitanja o kojima se mora tražiti mišljenje Odbora. Ugovorom iz Amsterdama dodatno su proširene teme o kojima se mora tražiti mišljenje Odbora te je otvorena mogućnost da se i Europski parlament savjetuje s njime. EGSO u prosjeku svake godine objavi 170 savjetodavnih dokumenata i mišljenja (od kojih je oko 15 % na vlastitu inicijativu). Sva se mišljenja šalju tijelima EU-a nadležnima za donošenje odluka, a zatim se objavljuju u Službenom listu EU-a.

Uloga informiranja i zbližavanja

U nekoliko posljednjih godina EGSO je proširio svoju ulogu u Europskoj uniji te je izašao iz okvira osnovne uloge koja mu je dodijeljena Ugovorima. Djeluje kao forum za jedinstveno tržište te je, uz potporu drugih tijela EU-a, organizirao niz događanja čija je svrha približiti EU građanima i građankama.

Organizacija

1. Uže predsjedništvo i Predsjedništvo

Svake dvije i pol godine EGSO bira Predsjedništvo koje se sastoji od predsjednika/predsjednice i dvoje potpredsjednika koji se biraju iz triju skupina po načelu rotacije.

Predsjednik/predsjednica odgovorna je za uredno vođenje poslova Odbora. U radu joj pomažu potpredsjednici/potpredsjednice, od kojih je jedan/jedna odgovorna za komunikaciju, a drugi/druga za proračun.

Predsjednica predstavlja EGSO u odnosima s vanjskim tijelima.

Zajedničke teme (odnosi s EFTA-om, državama i područjima srednje i istočne Europe, Unijom arapskog Magreba, zemljama AKP-a, Latinskom Amerikom i ostalim trećim zemljama te program Europa za građane) u nadležnosti su Predsjedništva EGSO-a i predsjednice.

Glavni zadatak Predsjedništva jest organizirati i koordinirati rad tijelâ EGSO-a i utvrditi političke smjernice za taj rad.

2. Stručne skupine

Odbor ima šest stručnih skupina:

 • Stručna skupina za ekonomsku i monetarnu uniju te ekonomsku i socijalnu koheziju (ECO)
 • Stručna skupina za jedinstveno tržište, proizvodnju i potrošnju (INT)
 • Stručna skupina za promet, energiju, infrastrukturu i informacijsko društvo (TEN)
 • Stručna skupina za zapošljavanje, socijalna pitanja i građanstvo (SOC)
 • Stručna skupina za poljoprivredu, ruralni razvoj i okoliš (NAT)
 • Stručna skupina za vanjske odnose (REX)

Savjetodavni odbor za industrijske promjene (CCMI) uključen je u strukturu EGSO-a nakon isteka Ugovora o EZUČ-u u srpnju 2002.

3. Studijske skupine

Mišljenja stručnih skupina pripremaju studijske skupine, koje se najčešće sastoje od 12 članova i članica, uključujući izvjestitelja/izvjestiteljicu. Članovima i članicama studijske skupine mogu pomagati stručnjaci i stručnjakinje.

4. Pododbori

EGSO ima pravo za određena pitanja osnovati privremene pododbore, koji rade na isti način kao i stručne skupine.

5. Plenarna zasjedanja

Odbor se u pravilu sastaje devet puta godišnje na plenarnom zasjedanju. Na plenarnim zasjedanjima mišljenja se usvajaju običnom većinom na temelju mišljenja stručnih skupina, a zatim se šalju institucijama i objavljuju u Službenom listu Europske unije.

6. Glavno tajništvo

Odboru pomaže Glavno tajništvo pod vodstvom glavnog tajnika, koji odgovara predsjednici, kao predstavnici Predsjedništva.

U EGSO-u je zaposleno oko 700 osoba. Od 1. siječnja 1995. EGSO i Odbor regija dijele neke usluge, kao što su logistika, IT i prevođenje.


Downloads

Discover what the EESC can do for you - 2023 Edition
2022 – A Year in Review
The PowerPoint presentation of the Committee 2021
The EESC in the interinstitutional framework
EESC meetings calendar 2023
Annual activity report 2022
Annual activity report 2021
Annual activity report 2020
Annual activity report 2019
Annual Activity Report 2018
Annual Activity Report 2017