Euroopa roheline kokkulepe

This page is also available in:

11. detsembril 2019 esitles Euroopa Komisjon Euroopa rohelist kokkulepet, korrates ELi võetud kohustust tegeleda kliima- ja keskkonnaprobleemidega, mis on selle põlvkonna jaoks määrava tähtsusega ülesanne. Euroopa rohelise kokkuleppe eesmärk on muuta EL nüüdisaegseks, ressursitõhusaks ja konkurentsivõimeliseks majanduseks, tagades et

 • kasvuhoonegaaside netoheide kaob 2050. aastaks;
 • majanduskasv muutub ressursikasutusest sõltumatuks;
 • ühtegi inimest ega kohta ei jäeta kõrvale.

Euroopa rohelise kokkuleppe täitmiseks viib EL ellu ulatusliku algatuste paketi, mis hõlmab poliitilisi ja seadusandlikke ettepanekuid ning rahastamisvahendite väljatöötamist ja ajakohastamist.

Komitee on kutsunud üles sõlmima rohelist ja sotsiaalset kokkulepet, rõhutades tihedat seost rohelise kokkuleppe ja sotsiaalse õigluse vahel. Selleks et homsed kestlikud ja konkurentsivõimelised ettevõtted saaksid edeneda tervislikus keskkonnas, on oluline kuulda kõigi sidusrühmade häält.

Euroopa rohelises kokkuleppes pandi suurt rõhku investeeringutele ning rohe- ja kestliku ülemineku rahastamisele. Roheline kokkulepe on Euroopa peamine vahend COVID-19 pandeemiast väljumiseks. Euroopa rohelist kokkulepet rahastatakse ühe kolmandikuga taasterahastu „NextGenerationEU“ taastekava 1,8 triljoni euro suurustest investeeringutest ja ELi seitsmeaastasest eelarvest. Rahastamisvõimaluste suurendamise eesmärk on muuta kriis võimaluseks Euroopa tulevik ümber kujundada.

Komiteel on oluline roll Euroopa rohelise kokkuleppe algatuste ja meetmete rakendamise järelevalves. Komitee koostab arvamusi ja korraldab tegevusi (vt selle lehekülje vasakus servas olevat kõrvalmenüüd) eesmärgiga tagada, et ELi institutsioonid võtavad arvesse organiseeritud kodanikuühiskonna seisukohti ning rohelise kokkuleppe algatused on kooskõlas majandusliku, sotsiaalse ja ühiskondliku olukorraga kohapeal.

Kuna Euroopa roheline kokkulepe on olemuselt valdkonnaülene ja kõikehõlmav, käsitlevad seda kõik komitee sektsioonid ja CCMI.

 • Vastuvõetud arvamused on 24/03/2021 - Bureau decision date: 28/10/2020
  Viide
  TEN/727-EESC-2020-01-01
  (Sweden
  EESC opinion: The Single European Railway area
 • Vastuvõetud arvamused on 24/03/2021 - Bureau decision date: 28/10/2020
  Viide
  TEN/725-EESC-2020-01-01
  Employers - GR I
  Germany
  EESC opinion: Methane Strategy
 • Vastuvõetud arvamused on 24/03/2021 - Bureau decision date: 28/10/2020
  Viide
  TEN/724-EESC-2020
  Civil Society Organisations - GR III
  Germany
  EESC opinion: State of the Energy Union Report 2020 and Assessment of National Energy and Climate Plans
 • Vastuvõetud arvamused on 24/03/2021 - Bureau decision date: 15/09/2020
  Viide
  CCMI/177-EESC-2020
  Workers - GR II
  Romania
  (Slovakia

  In September 2020, the European Commission presented the Action Plan on Critical Raw Materials, which also contains the 2020 List of Critical Raw Materials.

  EESC opinion: Critical Raw Materials Resilience: Charting a Path towards greater Security and Sustainability
 • Vastuvõetud arvamused on 24/02/2021 - Bureau decision date: 28/10/2020
  Viide
  TEN/723-EESC-2020-04884
  Workers - GR II
  France
  Employers - GR I
  Romania
  EESC opinion: A Renovation Wave for Europe
 • Vastuvõetud arvamused on 27/01/2021 - Bureau decision date: 14/07/2020
  Viide
  TEN/718-EESC-2020
  Workers - GR II
  France

  The EESC considers that the European Union must overcome the COVID-19 crisis by building a new model for society, one which will make our economies more green, just and resistant to future shocks. European recovery funds must enable businesses, innovators, workers and investors to affirm their role as world leaders in the expanding clean energy markets.

  EESC opinion: Hydrogen strategy (Communication)
 • Vastuvõetud arvamused on 27/01/2021 - Bureau decision date: 14/07/2020
  Viide
  TEN/717-EESC-2020
  Civil Society Organisations - GR III
  Germany

  The European Economic and social Committee (EESC) supports the Commission's intention as set out in its Communication: integration of the electricity system with the heat and transport system is vital to reach the goals of climate neutrality, security of energy supply, including reduction of energy imports, and the goal of affordable prices for Europe's consumers and the European economy.

  EESC opinion: EU Strategy for Energy System Integration
 • Vastuvõetud arvamused on 02/12/2020 - Bureau decision date: 28/10/2020
  Viide
  SOC/659-EESC-2020
  EESC opinion: Protection of workers from the risks related to exposure to carcinogens or mutagens at work
 • Vastuvõetud arvamused on 02/12/2020 - Bureau decision date: 20/02/2020
  Viide
  SOC/636-EESC-2020-01-01
  Workers - GR II
  Lithuania

  This opinion is being prepared at a time where the shift to a low-carbon economy is more urgent than ever and where new "green" occupations emerge and existing jobs need to be "greened". This implies needs for new skill sets, which necessitate updated curricula or even new qualifications across education and training levels. These new "green skills" can range from very technical and job-specific skills to "softer" skills such as responsible use of resources, which can be relevant across occupations, levels of hierarchy and sectors. While the "greening" of the economy creates skill needs, particularly in specific sectors such as energy and resource efficiency, construction and manufacturing, moving towards a circular economy creates "green" skill needs across the board.

  EESC opinion: Towards an EU strategy for enhancing green skills and competences for all (own-initiative opinion)
 • Vastuvõetud arvamused on 29/10/2020 - Bureau decision date: 28/05/2020
  Viide
  ECO/520-EESC-2020-01-01
  Workers - GR II
  Malta

  This additional opinion updates and complements the proposals made in the original ASGS opinion, adopted in February this year. The EESC welcomes the step forward towards embracing a more social, inclusive and sustainable economic model, particularly given the economic and social effects of COVID-19. To support the economic recovery and public investment, and in support of a digital and green transformation, the EESC believes that a revision of the Stability and Growth Pact, flexibility in state aid rules and a rethink of tax policy is necessary. Well-resourced public health measures and social security systems are likewise of vital importance. The EESC also welcomes the Commission's proposals for Next Generation EU and sees the ASGS as an opportunity for the EU to shift towards an economic model that gives equal weighing to both economic and social objectives.

  EESC opinion: The Annual Sustainable Growth Strategy 2020 (additional opinion)