Euroopan vihreän kehityksen ohjelma

This page is also available in:

Euroopan komissio käynnisti 11. joulukuuta 2019 Euroopan vihreän kehityksen ohjelman, jolla vahvistetaan EU:n sitoutumista nykysukupolven tärkeimmän tehtävän hoitamiseen eli ilmasto- ja ympäristöhaasteiden ratkaisemiseen. Ohjelman tavoitteena on tehdä EU:sta moderni, resurssitehokas ja kilpailukykyinen talous, jossa

 • kasvihuonekaasujen nettopäästöjä ei vuonna 2050 enää ole
 • talouskasvu on irrotettu resurssien käytöstä
 • yhtäkään ihmistä ja aluetta ei jätetä jälkeen muista.

Euroopan vihreän kehityksen ohjelman toteuttamiseksi EU vie parhaillaan läpi laajaa aloitepakettia, johon sisältyy toimintapoliittisia ehdotuksia, lainsäädäntöehdotuksia sekä rahoitusvälineiden kehittämis- ja nykyaikaistamistoimia.

ETSK on peräänkuuluttanut ”vihreän ja sosiaalisen kehityksen ohjelmaa” ja korostanut vihreän kehityksen ohjelman ja sosiaalisen oikeudenmukaisuuden tiivistä yhteyttä. On olennaisen tärkeää kuulla kaikkien sidosryhmien näkemyksiä, jotta voidaan edistää kestävyysperiaatteiden mukaisten ja kilpailukykyisten tulevaisuuden yritysten toimintaa terveessä ympäristössä.

Euroopan vihreän kehityksen ohjelmassa painotetaan voimakkaasti investointeja ja vihreän ja kestävän siirtymän rahoitusta, ja se on Euroopalle ratkaisevan tärkeä keino selviytyä covid-19-pandemiasta. Kolmasosa NextGenerationEU-elpymissuunnitelman 1,8 biljoonan euron investoinneista ja EU:n seitsenvuotisesta budjetista käytetään vihreän kehityksen ohjelman rahoittamiseen. Näiden parannettujen rahoitusmahdollisuuksien avulla pyritään muuttamaan kriisi Euroopan tulevaisuuden kannalta käänteentekeväksi mahdollisuudeksi.

ETSK:lla on keskeinen rooli Euroopan vihreän kehityksen ohjelmaan liittyvien aloitteiden ja toimien toteutuksen seurannassa. ETSK laatii lausuntoja ja järjestää toimintaa (ks. sivun vasemmassa laidassa oleva valikko) varmistaakseen, että EU:n toimielimet ottavat järjestäytyneen kansalaisyhteiskunnan näkemykset huomioon ja että vihreän kehityksen ohjelmaan liittyvät aloitteet eivät ole ristiriidassa ruohonjuuritason taloudellisen, sosiaalisen ja yhteiskunnallisen tilanteen kanssa.

Euroopan vihreän kehityksen ohjelma on monialaisuutensa ja kokonaisvaltaisuutensa vuoksi aihe, jota käsitellään kaikissa ETSK:n jaostoissa ja CCMI:ssä.

 • Hyväksytyt on 24/03/2021 - Bureau decision date: 28/10/2020
  Viite
  TEN/727-EESC-2020-01-01
  (Sweden
  EESC opinion: The Single European Railway area
 • Hyväksytyt on 24/03/2021 - Bureau decision date: 28/10/2020
  Viite
  TEN/725-EESC-2020-01-01
  Employers - GR I
  Germany
  EESC opinion: Methane Strategy
 • Hyväksytyt on 24/03/2021 - Bureau decision date: 28/10/2020
  Viite
  TEN/724-EESC-2020
  Civil Society Organisations - GR III
  Germany
  EESC opinion: State of the Energy Union Report 2020 and Assessment of National Energy and Climate Plans
 • Hyväksytyt on 24/03/2021 - Bureau decision date: 15/09/2020
  Viite
  CCMI/177-EESC-2020
  Workers - GR II
  Romania
  (Slovakia

  In September 2020, the European Commission presented the Action Plan on Critical Raw Materials, which also contains the 2020 List of Critical Raw Materials.

  EESC opinion: Critical Raw Materials Resilience: Charting a Path towards greater Security and Sustainability
 • Hyväksytyt on 24/02/2021 - Bureau decision date: 28/10/2020
  Viite
  TEN/723-EESC-2020-04884
  Workers - GR II
  France
  Employers - GR I
  Romania
  EESC opinion: A Renovation Wave for Europe
 • Hyväksytyt on 27/01/2021 - Bureau decision date: 14/07/2020
  Viite
  TEN/718-EESC-2020
  Workers - GR II
  France

  The EESC considers that the European Union must overcome the COVID-19 crisis by building a new model for society, one which will make our economies more green, just and resistant to future shocks. European recovery funds must enable businesses, innovators, workers and investors to affirm their role as world leaders in the expanding clean energy markets.

  EESC opinion: Hydrogen strategy (Communication)
 • Hyväksytyt on 27/01/2021 - Bureau decision date: 14/07/2020
  Viite
  TEN/717-EESC-2020
  Civil Society Organisations - GR III
  Germany

  The European Economic and social Committee (EESC) supports the Commission's intention as set out in its Communication: integration of the electricity system with the heat and transport system is vital to reach the goals of climate neutrality, security of energy supply, including reduction of energy imports, and the goal of affordable prices for Europe's consumers and the European economy.

  EESC opinion: EU Strategy for Energy System Integration
 • Hyväksytyt on 02/12/2020 - Bureau decision date: 28/10/2020
  Viite
  SOC/659-EESC-2020
  EESC opinion: Protection of workers from the risks related to exposure to carcinogens or mutagens at work
 • Hyväksytyt on 02/12/2020 - Bureau decision date: 20/02/2020
  Viite
  SOC/636-EESC-2020-01-01
  Workers - GR II
  Lithuania

  This opinion is being prepared at a time where the shift to a low-carbon economy is more urgent than ever and where new "green" occupations emerge and existing jobs need to be "greened". This implies needs for new skill sets, which necessitate updated curricula or even new qualifications across education and training levels. These new "green skills" can range from very technical and job-specific skills to "softer" skills such as responsible use of resources, which can be relevant across occupations, levels of hierarchy and sectors. While the "greening" of the economy creates skill needs, particularly in specific sectors such as energy and resource efficiency, construction and manufacturing, moving towards a circular economy creates "green" skill needs across the board.

  EESC opinion: Towards an EU strategy for enhancing green skills and competences for all (own-initiative opinion)
 • Hyväksytyt on 29/10/2020 - Bureau decision date: 28/05/2020
  Viite
  ECO/520-EESC-2020
  Workers - GR II
  Malta

  This additional opinion updates and complements the proposals made in the original ASGS opinion, adopted in February this year. The EESC welcomes the step forward towards embracing a more social, inclusive and sustainable economic model, particularly given the economic and social effects of COVID-19. To support the economic recovery and public investment, and in support of a digital and green transformation, the EESC believes that a revision of the Stability and Growth Pact, flexibility in state aid rules and a rethink of tax policy is necessary. Well-resourced public health measures and social security systems are likewise of vital importance. The EESC also welcomes the Commission's proposals for Next Generation EU and sees the ASGS as an opportunity for the EU to shift towards an economic model that gives equal weighing to both economic and social objectives.

  EESC opinion: The Annual Sustainable Growth Strategy 2020 (additional opinion)