Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία

This page is also available in:

Στις 11 Δεκεμβρίου 2019, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εγκαινίασε την Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία, ενισχύοντας την δέσμευση της ΕΕ να αντιμετωπίσει τις κλιματικές και περιβαλλοντικές προκλήσεις που θα αποτελούν το μείζον διακύβευμα για τη σημερινή γενιά. Στόχος της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας είναι να μετατρέψει την ΕΕ σε μια σύγχρονη, αποδοτική από πλευράς πόρων και ανταγωνιστική οικονομία, εξασφαλίζοντας:

 • μηδενικές καθαρές εκπομπές αερίων θερμοκηπίου έως το 2050·
 • οικονομική ανάπτυξη αποσυνδεδεμένη από τη χρήση των πόρων·
 • ότι κανένας άνθρωπος και κανένας τόπος δεν θα μείνει στο περιθώριο.

Για την επίτευξη των στόχων της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας, η ΕΕ υλοποιεί ολοκληρωμένη δέσμη πρωτοβουλιών, συμπεριλαμβανομένων πολιτικών και νομοθετικών προτάσεων, καθώς και της ανάπτυξης και του εκσυγχρονισμού των χρηματοδοτικών μέσων.

Η ΕΟΚΕ ζητούσε ανέκαθεν μια «Πράσινη και κοινωνική συμφωνία», τονίζοντας τον στενό σύνδεσμο μεταξύ της Πράσινης Συμφωνίας και της κοινωνικής δικαιοσύνης. Είναι ζωτικής σημασίας να ακουστεί η φωνή όλων των ενδιαφερόμενων φορέων προκειμένου να αναπτυχθούν οι βιώσιμες και ανταγωνιστικές επιχειρήσεις του μέλλοντος σε ένα υγιές περιβάλλον.

Η Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία έδωσε ισχυρή έμφαση στις επενδύσεις και στη χρηματοδότηση της πράσινης και βιώσιμης μετάβασης. Η Πράσινη Συμφωνία αποτελεί το σωσίβιο που θα βγάλει την Ευρώπη από την πανδημία COVID-19. Ένα τρίτο των επενδύσεων ύψους 1,8 τρισ. ευρώ του Σχεδίου Ανάκαμψης NextGenerationEU και του επταετούς προϋπολογισμού χρηματοδοτεί την Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία. Η τόνωση των ευκαιριών χρηματοδότησης αποσκοπεί στην μετατροπή της κρίσης σε ευκαιρία μετασχηματισμού για το μέλλον της Ευρώπης.

Η ΕΟΚΕ επιτελεί καθοριστικό ρόλο στην παρακολούθηση της υλοποίησης των πρωτοβουλιών και των δράσεων της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας. Η ΕΟΚΕ εκπονεί γνωμοδοτήσεις και διοργανώνει δραστηριότητες (βλ. κατάλογο στο αριστερό μέρος της σελίδας) προκειμένου να διασφαλιστεί πως τα όργανα της ΕΕ θα συνεκτιμούν τις θέσεις της οργανωμένης κοινωνίας των πολιτών και πως οι πρωτοβουλίες της Πράσινης Συμφωνίας θα συνάδουν με τις πρακτικές οικονομικές, κοινωνικές και πολιτειακές συνθήκες.

Λόγω του εγκάρσιου και σφαιρικού χαρακτήρα της, η Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία καλύπτεται από όλα τα τμήματα της ΕΟΚΕ και από την CCMI.

 • Εγκριθείσα on 24/03/2021 - Bureau decision date: 28/10/2020
  Έγγραφα αναφοράς
  TEN/727-EESC-2020-01-01
  (Sweden
  EESC opinion: The Single European Railway area
 • Εγκριθείσα on 24/03/2021 - Bureau decision date: 28/10/2020
  Έγγραφα αναφοράς
  TEN/725-EESC-2020-01-01
  Employers - GR I
  Germany
  EESC opinion: Methane Strategy
 • Εγκριθείσα on 24/03/2021 - Bureau decision date: 28/10/2020
  Έγγραφα αναφοράς
  TEN/724-EESC-2020
  Civil Society Organisations - GR III
  Germany
  EESC opinion: State of the Energy Union Report 2020 and Assessment of National Energy and Climate Plans
 • Εγκριθείσα on 24/03/2021 - Bureau decision date: 15/09/2020
  Έγγραφα αναφοράς
  CCMI/177-EESC-2020
  Workers - GR II
  Romania
  (Slovakia

  In September 2020, the European Commission presented the Action Plan on Critical Raw Materials, which also contains the 2020 List of Critical Raw Materials.

  EESC opinion: Critical Raw Materials Resilience: Charting a Path towards greater Security and Sustainability
 • Εγκριθείσα on 24/02/2021 - Bureau decision date: 28/10/2020
  Έγγραφα αναφοράς
  TEN/723-EESC-2020-04884
  Workers - GR II
  France
  Employers - GR I
  Romania
  EESC opinion: A Renovation Wave for Europe
 • Εγκριθείσα on 27/01/2021 - Bureau decision date: 14/07/2020
  Έγγραφα αναφοράς
  TEN/718-EESC-2020
  Workers - GR II
  France

  The EESC considers that the European Union must overcome the COVID-19 crisis by building a new model for society, one which will make our economies more green, just and resistant to future shocks. European recovery funds must enable businesses, innovators, workers and investors to affirm their role as world leaders in the expanding clean energy markets.

  EESC opinion: Hydrogen strategy (Communication)
 • Εγκριθείσα on 27/01/2021 - Bureau decision date: 14/07/2020
  Έγγραφα αναφοράς
  TEN/717-EESC-2020
  Civil Society Organisations - GR III
  Germany

  The European Economic and social Committee (EESC) supports the Commission's intention as set out in its Communication: integration of the electricity system with the heat and transport system is vital to reach the goals of climate neutrality, security of energy supply, including reduction of energy imports, and the goal of affordable prices for Europe's consumers and the European economy.

  EESC opinion: EU Strategy for Energy System Integration
 • Εγκριθείσα on 02/12/2020 - Bureau decision date: 28/10/2020
  Έγγραφα αναφοράς
  SOC/659-EESC-2020
  EESC opinion: Protection of workers from the risks related to exposure to carcinogens or mutagens at work
 • Εγκριθείσα on 02/12/2020 - Bureau decision date: 20/02/2020
  Έγγραφα αναφοράς
  SOC/636-EESC-2020-01-01
  Workers - GR II
  Lithuania

  This opinion is being prepared at a time where the shift to a low-carbon economy is more urgent than ever and where new "green" occupations emerge and existing jobs need to be "greened". This implies needs for new skill sets, which necessitate updated curricula or even new qualifications across education and training levels. These new "green skills" can range from very technical and job-specific skills to "softer" skills such as responsible use of resources, which can be relevant across occupations, levels of hierarchy and sectors. While the "greening" of the economy creates skill needs, particularly in specific sectors such as energy and resource efficiency, construction and manufacturing, moving towards a circular economy creates "green" skill needs across the board.

  EESC opinion: Towards an EU strategy for enhancing green skills and competences for all (own-initiative opinion)
 • Εγκριθείσα on 29/10/2020 - Bureau decision date: 28/05/2020
  Έγγραφα αναφοράς
  ECO/520-EESC-2020
  Workers - GR II
  Malta

  This additional opinion updates and complements the proposals made in the original ASGS opinion, adopted in February this year. The EESC welcomes the step forward towards embracing a more social, inclusive and sustainable economic model, particularly given the economic and social effects of COVID-19. To support the economic recovery and public investment, and in support of a digital and green transformation, the EESC believes that a revision of the Stability and Growth Pact, flexibility in state aid rules and a rethink of tax policy is necessary. Well-resourced public health measures and social security systems are likewise of vital importance. The EESC also welcomes the Commission's proposals for Next Generation EU and sees the ASGS as an opportunity for the EU to shift towards an economic model that gives equal weighing to both economic and social objectives.

  EESC opinion: The Annual Sustainable Growth Strategy 2020 (additional opinion)