Európska zelená dohoda

This page is also available in:

Európska komisia spustila 11. decembra 2019 Európsku zelenú dohodu, ktorou sa posilňuje záväzok EÚ riešiť klimatické a environmentálne výzvy, čo je hlavnou úlohou tejto generácie. Cieľom Európskej zelenej dohody je premeniť EÚ na moderné a konkurencieschopné hospodárstvo efektívne využívajúce zdroje, čím sa zabezpečí, že:

 • do roku 2050 dosiahneme nulové čisté emisie skleníkových plynov,
 • hospodársky rast nebude závisieť od využívania zdrojov
 • a na žiadneho jednotlivca ani región sa nezabudne.

V záujme realizácie Európskej zelenej dohody vypracovala EÚ komplexný balík iniciatív, ktorý zahŕňa politické a legislatívne návrhy, ako aj rozvoj a modernizáciu finančných nástrojov.

EHSV vyzýva na vytvorenie „Zelenej a sociálnej dohody“, pričom zdôrazňuje úzku spätosť medzi Zelenou dohodou a sociálnou spravodlivosťou. Je nevyhnutné vypočuť názory všetkých zainteresovaných strán s cieľom podporiť udržateľné a konkurencieschopné podniky zajtrajška v zdravom prostredí.

V Európskej zelenej dohode sa kladie veľký dôraz na investície a financovanie zelenej a udržateľnej transformácie. Zelená dohoda je životne dôležité pre to, aby sa Európa pozviechala z pandémie COVID-19. Vynakladá sa na ňu jedna tretina z investícií vo výške 1,8 bilióna EUR z plánu obnovy NextGenerationEU a zo sedemročného rozpočtu EÚ. Toto zvýšenie finančných prostriedkov má pomôcť premeniť krízu na transformačnú príležitosť pre budúcnosť Európy.

EHSV zohráva kľúčovú úlohu pri monitorovaní realizácie iniciatív a opatrení Európskej zelenej dohody. EHSV pripravuje stanoviská a organizuje aktivity (pozri menu na ľavej strane tejto stránky) s cieľom zabezpečiť, aby inštitúcie EÚ zohľadňovali názory organizovanej občianskej spoločnosti a aby iniciatívy v rámci Zelenej dohody boli v súlade s hospodárskou, sociálnou a občianskou realitou v danej oblasti.

Keďže Európska zelená dohoda je problematikou, ktorá má prierezový a komplexný charakter, zameriavajú sa na ňu všetky sekcie EHSV, ako aj CCMI.

 • Adopted on 24/03/2021 - Bureau decision date: 28/10/2020
  Referenčné dokumenty
  TEN/725-EESC-2020-01-01
  Employers - GR I
  Germany
  EESC opinion: Methane Strategy
 • Adopted on 24/03/2021 - Bureau decision date: 28/10/2020
  Referenčné dokumenty
  TEN/724-EESC-2020
  Civil Society Organisations - GR III
  Germany
  EESC opinion: State of the Energy Union Report 2020 and Assessment of National Energy and Climate Plans
 • Adopted on 24/03/2021 - Bureau decision date: 15/09/2020
  Referenčné dokumenty
  CCMI/177-EESC-2020
  Workers - GR II
  Romania
  (Slovakia

  In September 2020, the European Commission presented the Action Plan on Critical Raw Materials, which also contains the 2020 List of Critical Raw Materials.

  EESC opinion: Critical Raw Materials Resilience: Charting a Path towards greater Security and Sustainability
 • Adopted on 24/02/2021 - Bureau decision date: 28/10/2020
  Referenčné dokumenty
  TEN/723-EESC-2020-04884
  Workers - GR II
  France
  Employers - GR I
  Romania
  EESC opinion: A Renovation Wave for Europe
 • Adopted on 27/01/2021 - Bureau decision date: 14/07/2020
  Referenčné dokumenty
  TEN/718-EESC-2020
  Workers - GR II
  France

  The EESC considers that the European Union must overcome the COVID-19 crisis by building a new model for society, one which will make our economies more green, just and resistant to future shocks. European recovery funds must enable businesses, innovators, workers and investors to affirm their role as world leaders in the expanding clean energy markets.

  EESC opinion: Hydrogen strategy (Communication)
 • Adopted on 27/01/2021 - Bureau decision date: 14/07/2020
  Referenčné dokumenty
  TEN/717-EESC-2020
  Civil Society Organisations - GR III
  Germany

  The European Economic and social Committee (EESC) supports the Commission's intention as set out in its Communication: integration of the electricity system with the heat and transport system is vital to reach the goals of climate neutrality, security of energy supply, including reduction of energy imports, and the goal of affordable prices for Europe's consumers and the European economy.

  EESC opinion: EU Strategy for Energy System Integration
 • Adopted on 02/12/2020 - Bureau decision date: 28/10/2020
  Referenčné dokumenty
  SOC/659-EESC-2020
  EESC opinion: Protection of workers from the risks related to exposure to carcinogens or mutagens at work
 • Adopted on 02/12/2020 - Bureau decision date: 20/02/2020
  Referenčné dokumenty
  SOC/636-EESC-2020-01-01
  Workers - GR II
  Lithuania

  This opinion is being prepared at a time where the shift to a low-carbon economy is more urgent than ever and where new "green" occupations emerge and existing jobs need to be "greened". This implies needs for new skill sets, which necessitate updated curricula or even new qualifications across education and training levels. These new "green skills" can range from very technical and job-specific skills to "softer" skills such as responsible use of resources, which can be relevant across occupations, levels of hierarchy and sectors. While the "greening" of the economy creates skill needs, particularly in specific sectors such as energy and resource efficiency, construction and manufacturing, moving towards a circular economy creates "green" skill needs across the board.

  EESC opinion: Towards an EU strategy for enhancing green skills and competences for all (own-initiative opinion)
 • Adopted on 29/10/2020 - Bureau decision date: 28/05/2020
  Referenčné dokumenty
  ECO/520-EESC-2020-01-01
  Workers - GR II
  Malta

  This additional opinion updates and complements the proposals made in the original ASGS opinion, adopted in February this year. The EESC welcomes the step forward towards embracing a more social, inclusive and sustainable economic model, particularly given the economic and social effects of COVID-19. To support the economic recovery and public investment, and in support of a digital and green transformation, the EESC believes that a revision of the Stability and Growth Pact, flexibility in state aid rules and a rethink of tax policy is necessary. Well-resourced public health measures and social security systems are likewise of vital importance. The EESC also welcomes the Commission's proposals for Next Generation EU and sees the ASGS as an opportunity for the EU to shift towards an economic model that gives equal weighing to both economic and social objectives.

  EESC opinion: The Annual Sustainable Growth Strategy 2020 (additional opinion)
 • Adopted on 27/10/2020 - Bureau decision date: 18/02/2020
  Referenčné dokumenty
  SOC/637-EESC-2020
  Workers - GR II
  Lithuania