Europese Green Deal

This page is also available in:

Op 11 december 2019 lanceerde de Europese Commissie de Europese Green Deal, die een extra impuls geeft aan het vastberaden streven van de EU om klimaat- en milieugerelateerde uitdagingen aan te pakken; dat is de belangrijkste taak van deze generatie. Het doel van de Europese Green Deal is de EU om te vormen tot een moderne, hulpbronnenefficiënte en concurrerende economie die er garant voor staat dat:

 • er uiterlijk in 2050 geen sprake meer is van een netto-uitstoot van broeikasgassen;
 • de economische groei is losgekoppeld van het gebruik van hulpbronnen;
 • geen enkele persoon en geen enkele plaats wordt achtergelaten.

Voor de verwezenlijking van de Europese Green Deal voert de EU een uitgebreid pakket initiatieven uit, waaronder beleids- en wetgevingsvoorstellen en de ontwikkeling en modernisering van financieringsinstrumenten.

Onder verwijzing naar het nauwe verband tussen de Green Deal en sociale rechtvaardigheid dringt het EESC aan op een “Green and Social Deal”. Om ervoor te zorgen dat de duurzame en concurrerende bedrijven van morgen in een gezonde omgeving kunnen opereren is het van essentieel belang dat de stem van alle belanghebbenden wordt gehoord.

In de Europese Green Deal ligt de nadruk op investeringen en op de financiering van de groene en duurzame transitie. De Green Deal is Europa’s ontsnappingsroute uit de COVID-19-pandemie. De Green Deal wordt bekostigd door een derde van de 1,8 biljoen euro aan investeringen uit het herstelplan NextGenerationEU en de zevenjarige begroting van de EU. De bedoeling van al deze financieringsmogelijkheden is om de crisis aan te grijpen als een kans om de toekomst van Europa anders vorm te geven.

Het EESC speelt hierbij een cruciale rol: het houdt toezicht op de uitvoering van de initiatieven en maatregelen in het kader van de Europese Green Deal. Het EESC stelt adviezen op en organiseert activiteiten (zie het menu links op deze pagina) om ervoor te zorgen dat de EU-instellingen op de hoogte zijn van de standpunten van het maatschappelijk middenveld en dat de Green Deal-initiatieven stroken met de economische, sociale en maatschappelijke omstandigheden in het veld.

De Europese Green Deal is zo transversaal en allesomvattend dat alle afdelingen van het EESC en de CCMI zich ermee bezighouden.

 • Goedgekeurd on 24/03/2021 - Bureau decision date: 28/10/2020
  Referentie
  TEN/727-EESC-2020-01-01
  (Sweden
  EESC opinion: The Single European Railway area
 • Goedgekeurd on 24/03/2021 - Bureau decision date: 28/10/2020
  Referentie
  TEN/725-EESC-2020-01-01
  Employers - GR I
  Germany
  EESC opinion: Methane Strategy
 • Goedgekeurd on 24/03/2021 - Bureau decision date: 28/10/2020
  Referentie
  TEN/724-EESC-2020
  Civil Society Organisations - GR III
  Germany
  EESC opinion: State of the Energy Union Report 2020 and Assessment of National Energy and Climate Plans
 • Goedgekeurd on 24/03/2021 - Bureau decision date: 15/09/2020
  Referentie
  CCMI/177-EESC-2020
  Workers - GR II
  Romania
  (Slovakia

  In September 2020, the European Commission presented the Action Plan on Critical Raw Materials, which also contains the 2020 List of Critical Raw Materials.

  EESC opinion: Critical Raw Materials Resilience: Charting a Path towards greater Security and Sustainability
 • Goedgekeurd on 24/02/2021 - Bureau decision date: 28/10/2020
  Referentie
  TEN/723-EESC-2020-04884
  Workers - GR II
  France
  Employers - GR I
  Romania
  EESC opinion: A Renovation Wave for Europe
 • Goedgekeurd on 27/01/2021 - Bureau decision date: 14/07/2020
  Referentie
  TEN/718-EESC-2020
  Workers - GR II
  France

  The EESC considers that the European Union must overcome the COVID-19 crisis by building a new model for society, one which will make our economies more green, just and resistant to future shocks. European recovery funds must enable businesses, innovators, workers and investors to affirm their role as world leaders in the expanding clean energy markets.

  EESC opinion: Hydrogen strategy (Communication)
 • Goedgekeurd on 27/01/2021 - Bureau decision date: 14/07/2020
  Referentie
  TEN/717-EESC-2020
  Civil Society Organisations - GR III
  Germany

  The European Economic and social Committee (EESC) supports the Commission's intention as set out in its Communication: integration of the electricity system with the heat and transport system is vital to reach the goals of climate neutrality, security of energy supply, including reduction of energy imports, and the goal of affordable prices for Europe's consumers and the European economy.

  EESC opinion: EU Strategy for Energy System Integration
 • Goedgekeurd on 02/12/2020 - Bureau decision date: 28/10/2020
  Referentie
  SOC/659-EESC-2020
  EESC opinion: Protection of workers from the risks related to exposure to carcinogens or mutagens at work
 • Goedgekeurd on 02/12/2020 - Bureau decision date: 20/02/2020
  Referentie
  SOC/636-EESC-2020-01-01
  Workers - GR II
  Lithuania

  This opinion is being prepared at a time where the shift to a low-carbon economy is more urgent than ever and where new "green" occupations emerge and existing jobs need to be "greened". This implies needs for new skill sets, which necessitate updated curricula or even new qualifications across education and training levels. These new "green skills" can range from very technical and job-specific skills to "softer" skills such as responsible use of resources, which can be relevant across occupations, levels of hierarchy and sectors. While the "greening" of the economy creates skill needs, particularly in specific sectors such as energy and resource efficiency, construction and manufacturing, moving towards a circular economy creates "green" skill needs across the board.

  EESC opinion: Towards an EU strategy for enhancing green skills and competences for all (own-initiative opinion)
 • Goedgekeurd on 29/10/2020 - Bureau decision date: 28/05/2020
  Referentie
  ECO/520-EESC-2020
  Workers - GR II
  Malta

  This additional opinion updates and complements the proposals made in the original ASGS opinion, adopted in February this year. The EESC welcomes the step forward towards embracing a more social, inclusive and sustainable economic model, particularly given the economic and social effects of COVID-19. To support the economic recovery and public investment, and in support of a digital and green transformation, the EESC believes that a revision of the Stability and Growth Pact, flexibility in state aid rules and a rethink of tax policy is necessary. Well-resourced public health measures and social security systems are likewise of vital importance. The EESC also welcomes the Commission's proposals for Next Generation EU and sees the ASGS as an opportunity for the EU to shift towards an economic model that gives equal weighing to both economic and social objectives.

  EESC opinion: The Annual Sustainable Growth Strategy 2020 (additional opinion)