Patt Ekoloġiku Ewropew

This page is also available in:

Fil-11 ta’ Diċembru 2019, il-Kummissjoni Ewropea nediet il-Patt Ekoloġiku Ewropew li jsaħħaħ l-impenn tal-UE li tindirizza l-isfidi relatati mal-klima u l-ambjent li huwa l-kompitu l-iżjed importanti ta’ din il-ġenerazzjoni. L-objettiv tal-Patt Ekoloġiku Ewropew huwa li jittrasforma l-UE f’ekonomija moderna, effiċjenti fl-użu tar-riżorsi u kompetittiva, filwaqt li jiżgura:

 • l-ebda emissjoni netta ta' gassijiet serra sal-2050;
 • it-tkabbir ekonomiku jkun diżakkoppjat mill-użu tar-riżorsi;
 • l-ebda persuna u l-ebda post ma jitħallew jibqgħu lura.

Biex twettaq il-Patt Ekoloġiku Ewropew, l-UE qed twettaq pakkett komprensiv ta’ inizjattivi, inklużi proposti ta’ politika u leġiżlattivi u l-iżvilupp u l-modernizzazzjoni tal-istrumenti ta’ finanzjament.

Il-KESE ilu jappella għal “Patt Ekoloġiku u Soċjali”, filwaqt li jenfasizza r-rabta mill-qrib bejn il-Patt Ekoloġiku u l-ġustizzja soċjali. Huwa essenzjali li tinstema’ l-vuċi tal-partijiet ikkonċernati kollha sabiex f’ambjent san jitrawmu l-kumpaniji sostenibbli u kompetittivi tal-futur.

Il-Patt Ekoloġiku Ewropew għamel enfasi qawwija fuq l-investiment u l-finanzjament tat-tranżizzjoni ekoloġika u sostenibbli. Il-Patt Ekoloġiku huwa essenzjali biex l-Ewropa toħroġ mill-pandemija tal-COVID-19. Terz tal-investimenti ta’ EUR 1,8 triljun mill-Pjan ta’ Rkupru tan-NextGenerationEU, u l-baġit ta’ seba’ snin tal-UE, jiffinanzjaw il-Patt Ekoloġiku Ewropew. Din l-ispinta fl-opportunitajiet ta’ finanzjament għandha l-għan li tbiddel il-kriżi f’opportunità trasformattiva għall-futur tal-Ewropa.

Il-KESE għandu rwol kruċjali fil-monitoraġġ tal-implimentazzjoni tal-inizjattivi u l-azzjonijiet tal-Patt Ekoloġiku Ewropew. Il-KESE jħejji Opinjonijiet u jorganizza attivitajiet (ara l-menu sekondarju fuq ix-xellug ta’ din il-paġna) biex jiżgura li l-istituzzjonijiet tal-UE jqisu l-fehmiet tas-soċjetà ċivili organizzata u li l-inizjattivi tal-Patt Ekoloġiku jkunu koerenti maċ-ċirkostanzi ekonomiċi, soċjali u ċiviċi fil-prattika.

Minħabba n-natura trasversali u komprensiva tiegħu, il-Patt Ekoloġiku Ewropew huwa kopert mis-Sezzjonijiet kollha tal-KESE u mis-CCMI.

 • Adopted on 24/03/2021 - Bureau decision date: 28/10/2020
  Reference
  TEN/725-EESC-2020-01-01
  Employers - GR I
  Germany
  EESC opinion: Methane Strategy
 • Adopted on 24/03/2021 - Bureau decision date: 28/10/2020
  Reference
  TEN/724-EESC-2020-01-01
  Diversity Europe - GR III
  Germany
  EESC opinion: State of the Energy Union Report 2020 and Assessment of National Energy and Climate Plans
 • Adopted on 24/03/2021 - Bureau decision date: 15/09/2020
  Reference
  CCMI/177-EESC-2020
  Workers - GR II
  Romania
  (Slovakia

  In September 2020, the European Commission presented the Action Plan on Critical Raw Materials, which also contains the 2020 List of Critical Raw Materials.

  EESC opinion: Critical Raw Materials Resilience: Charting a Path towards greater Security and Sustainability
 • Adopted on 24/02/2021 - Bureau decision date: 28/10/2020
  Reference
  TEN/723-EESC-2020-04884
  Workers - GR II
  France
  Employers - GR I
  Romania
  EESC opinion: A Renovation Wave for Europe
 • Adopted on 27/01/2021 - Bureau decision date: 14/07/2020
  Reference
  TEN/718-EESC-2020
  Workers - GR II
  France

  The EESC considers that the European Union must overcome the COVID-19 crisis by building a new model for society, one which will make our economies more green, just and resistant to future shocks. European recovery funds must enable businesses, innovators, workers and investors to affirm their role as world leaders in the expanding clean energy markets.

  EESC opinion: Hydrogen strategy (Communication)
 • Adopted on 27/01/2021 - Bureau decision date: 14/07/2020
  Reference
  TEN/717-EESC-2020-01-01
  Diversity Europe - GR III
  Germany

  The European Economic and social Committee (EESC) supports the Commission's intention as set out in its Communication: integration of the electricity system with the heat and transport system is vital to reach the goals of climate neutrality, security of energy supply, including reduction of energy imports, and the goal of affordable prices for Europe's consumers and the European economy.

  EESC opinion: EU Strategy for Energy System Integration
 • Adopted on 02/12/2020 - Bureau decision date: 28/10/2020
  Reference
  SOC/659-EESC-2020
  EESC opinion: Protection of workers from the risks related to exposure to carcinogens or mutagens at work
 • Adopted on 02/12/2020 - Bureau decision date: 20/02/2020
  Reference
  SOC/636-EESC-2020-01-01
  Workers - GR II
  Lithuania

  This opinion is being prepared at a time where the shift to a low-carbon economy is more urgent than ever and where new "green" occupations emerge and existing jobs need to be "greened". This implies needs for new skill sets, which necessitate updated curricula or even new qualifications across education and training levels. These new "green skills" can range from very technical and job-specific skills to "softer" skills such as responsible use of resources, which can be relevant across occupations, levels of hierarchy and sectors. While the "greening" of the economy creates skill needs, particularly in specific sectors such as energy and resource efficiency, construction and manufacturing, moving towards a circular economy creates "green" skill needs across the board.

  EESC opinion: Towards an EU strategy for enhancing green skills and competences for all (own-initiative opinion)
 • Adopted on 29/10/2020 - Bureau decision date: 28/05/2020
  Reference
  ECO/520-EESC-2020-01-01
  Workers - GR II
  Malta

  This additional opinion updates and complements the proposals made in the original ASGS opinion, adopted in February this year. The EESC welcomes the step forward towards embracing a more social, inclusive and sustainable economic model, particularly given the economic and social effects of COVID-19. To support the economic recovery and public investment, and in support of a digital and green transformation, the EESC believes that a revision of the Stability and Growth Pact, flexibility in state aid rules and a rethink of tax policy is necessary. Well-resourced public health measures and social security systems are likewise of vital importance. The EESC also welcomes the Commission's proposals for Next Generation EU and sees the ASGS as an opportunity for the EU to shift towards an economic model that gives equal weighing to both economic and social objectives.

  EESC opinion: The Annual Sustainable Growth Strategy 2020 (additional opinion)
 • Adopted on 27/10/2020 - Bureau decision date: 18/02/2020
  Reference
  SOC/637-EESC-2020
  Workers - GR II
  Lithuania