Eiropas zaļais kurss

This page is also available in:

Eiropas Komisija 2019. gada 11. decembrī nāca klajā ar Eiropas zaļo kursu, ar ko pastiprina ES apņemšanos risināt ar klimatu un vidi saistītas problēmas, kas ir šīs paaudzes galvenais izaicinājums. Eiropas zaļā kursa mērķis ir pārveidot ES par modernu, resursefektīvu un konkurētspējīgu ekonomiku, nodrošinot, ka

 • līdz 2050. gadam ir pielikts punkts siltumnīcefekta gāzu neto emisijām;
 • ekonomikas izaugsme ir atsaistīta no resursu izmantošanas;
 • novārtā nav atstāts neviens cilvēks un neviens reģions.

Lai ieviestu Eiropas zaļo kursu, ES īsteno visaptverošu iniciatīvu kopumu, tostarp politikas un likumdošanas priekšlikumus, kā arī finansēšanas instrumentu izstrādi un modernizāciju.

EESK, uzsverot ciešo saikni starp zaļo kursu un sociālo taisnīgumu, ir aicinājusi īstenot tā saukto zaļo un sociālo kursu. Ir svarīgi uzklausīt visu ieinteresēto personu viedokli, lai veicinātu ilgtspējīgus un konkurētspējīgus nākotnes uzņēmumus veselīgā vidē.

Eiropas zaļajā kursā liels uzsvars likts uz investīcijām, kā arī zaļas un ilgtspējīgas pārkārtošanās finansēšanu. Zaļais kurss ir līdzeklis, kā Eiropai pārvarēt Covid-19 pandēmiju. Eiropas zaļā kursa finansējums ir viena trešdaļa no 1,8 triljoniem eiro, kas NextGenerationEU atveseļošanas plāna ietvaros paredzēti ieguldījumiem, un ES septiņu gadu budžeta līdzekļi. Finansēšanas iespējas ir paplašinātas, lai krīzi izmantotu kā iespēju veikt pārmaiņas Eiropas nākotnes interesēs.

EESK loma ir būtiska Eiropas zaļā kursa iniciatīvu un darbību īstenošanas uzraudzībā. EESK sagatavo atzinumus un rīko pasākumus (sk. izvēlni šīs lapas kreisajā pusē), lai nodrošinātu, ka ES iestādes ņem vērā organizētas pilsoniskās sabiedrības viedokli un ka zaļā kursa iniciatīvas atbilst ekonomiskajiem un sociālajiem apstākļiem un pilsoniskajām norisēm uz vietas.

Transversālā un visaptverošā rakstura dēļ Eiropas zaļo kursu aplūko visas EESK specializētās nodaļas un CCMI.

 • Pieņemtie on 24/03/2021 - Bureau decision date: 28/10/2020
  Atsauce
  TEN/727-EESC-2020-01-01
  (Sweden
  EESC opinion: The Single European Railway area
 • Pieņemtie on 24/03/2021 - Bureau decision date: 28/10/2020
  Atsauce
  TEN/725-EESC-2020-01-01
  Employers - GR I
  Germany
  EESC opinion: Methane Strategy
 • Pieņemtie on 24/03/2021 - Bureau decision date: 28/10/2020
  Atsauce
  TEN/724-EESC-2020
  Civil Society Organisations - GR III
  Germany
  EESC opinion: State of the Energy Union Report 2020 and Assessment of National Energy and Climate Plans
 • Pieņemtie on 24/03/2021 - Bureau decision date: 15/09/2020
  Atsauce
  CCMI/177-EESC-2020
  Workers - GR II
  Romania
  (Slovakia

  In September 2020, the European Commission presented the Action Plan on Critical Raw Materials, which also contains the 2020 List of Critical Raw Materials.

  EESC opinion: Critical Raw Materials Resilience: Charting a Path towards greater Security and Sustainability
 • Pieņemtie on 24/02/2021 - Bureau decision date: 28/10/2020
  Atsauce
  TEN/723-EESC-2020-04884
  Workers - GR II
  France
  Employers - GR I
  Romania
  EESC opinion: A Renovation Wave for Europe
 • Pieņemtie on 27/01/2021 - Bureau decision date: 14/07/2020
  Atsauce
  TEN/718-EESC-2020
  Workers - GR II
  France

  The EESC considers that the European Union must overcome the COVID-19 crisis by building a new model for society, one which will make our economies more green, just and resistant to future shocks. European recovery funds must enable businesses, innovators, workers and investors to affirm their role as world leaders in the expanding clean energy markets.

  EESC opinion: Hydrogen strategy (Communication)
 • Pieņemtie on 27/01/2021 - Bureau decision date: 14/07/2020
  Atsauce
  TEN/717-EESC-2020
  Civil Society Organisations - GR III
  Germany

  The European Economic and social Committee (EESC) supports the Commission's intention as set out in its Communication: integration of the electricity system with the heat and transport system is vital to reach the goals of climate neutrality, security of energy supply, including reduction of energy imports, and the goal of affordable prices for Europe's consumers and the European economy.

  EESC opinion: EU Strategy for Energy System Integration
 • Pieņemtie on 02/12/2020 - Bureau decision date: 28/10/2020
  Atsauce
  SOC/659-EESC-2020
  EESC opinion: Protection of workers from the risks related to exposure to carcinogens or mutagens at work
 • Pieņemtie on 02/12/2020 - Bureau decision date: 20/02/2020
  Atsauce
  SOC/636-EESC-2020-01-01
  Workers - GR II
  Lithuania

  This opinion is being prepared at a time where the shift to a low-carbon economy is more urgent than ever and where new "green" occupations emerge and existing jobs need to be "greened". This implies needs for new skill sets, which necessitate updated curricula or even new qualifications across education and training levels. These new "green skills" can range from very technical and job-specific skills to "softer" skills such as responsible use of resources, which can be relevant across occupations, levels of hierarchy and sectors. While the "greening" of the economy creates skill needs, particularly in specific sectors such as energy and resource efficiency, construction and manufacturing, moving towards a circular economy creates "green" skill needs across the board.

  EESC opinion: Towards an EU strategy for enhancing green skills and competences for all (own-initiative opinion)
 • Pieņemtie on 29/10/2020 - Bureau decision date: 28/05/2020
  Atsauce
  ECO/520-EESC-2020
  Workers - GR II
  Malta

  This additional opinion updates and complements the proposals made in the original ASGS opinion, adopted in February this year. The EESC welcomes the step forward towards embracing a more social, inclusive and sustainable economic model, particularly given the economic and social effects of COVID-19. To support the economic recovery and public investment, and in support of a digital and green transformation, the EESC believes that a revision of the Stability and Growth Pact, flexibility in state aid rules and a rethink of tax policy is necessary. Well-resourced public health measures and social security systems are likewise of vital importance. The EESC also welcomes the Commission's proposals for Next Generation EU and sees the ASGS as an opportunity for the EU to shift towards an economic model that gives equal weighing to both economic and social objectives.

  EESC opinion: The Annual Sustainable Growth Strategy 2020 (additional opinion)