Euroopa roheline kokkulepe

This page is also available in:

11. detsembril 2019 esitles Euroopa Komisjon Euroopa rohelist kokkulepet, korrates ELi võetud kohustust tegeleda kliima- ja keskkonnaprobleemidega, mis on selle põlvkonna jaoks määrava tähtsusega ülesanne. Euroopa rohelise kokkuleppe eesmärk on muuta EL nüüdisaegseks, ressursitõhusaks ja konkurentsivõimeliseks majanduseks, tagades et

 • kasvuhoonegaaside netoheide kaob 2050. aastaks;
 • majanduskasv muutub ressursikasutusest sõltumatuks;
 • ühtegi inimest ega kohta ei jäeta kõrvale.

Euroopa rohelise kokkuleppe täitmiseks viib EL ellu ulatusliku algatuste paketi, mis hõlmab poliitilisi ja seadusandlikke ettepanekuid ning rahastamisvahendite väljatöötamist ja ajakohastamist.

Komitee on kutsunud üles sõlmima rohelist ja sotsiaalset kokkulepet, rõhutades tihedat seost rohelise kokkuleppe ja sotsiaalse õigluse vahel. Selleks et homsed kestlikud ja konkurentsivõimelised ettevõtted saaksid edeneda tervislikus keskkonnas, on oluline kuulda kõigi sidusrühmade häält.

Euroopa rohelises kokkuleppes pandi suurt rõhku investeeringutele ning rohe- ja kestliku ülemineku rahastamisele. Roheline kokkulepe on Euroopa peamine vahend COVID-19 pandeemiast väljumiseks. Euroopa rohelist kokkulepet rahastatakse ühe kolmandikuga taasterahastu „NextGenerationEU“ taastekava 1,8 triljoni euro suurustest investeeringutest ja ELi seitsmeaastasest eelarvest. Rahastamisvõimaluste suurendamise eesmärk on muuta kriis võimaluseks Euroopa tulevik ümber kujundada.

Komiteel on oluline roll Euroopa rohelise kokkuleppe algatuste ja meetmete rakendamise järelevalves. Komitee koostab arvamusi ja korraldab tegevusi (vt selle lehekülje vasakus servas olevat kõrvalmenüüd) eesmärgiga tagada, et ELi institutsioonid võtavad arvesse organiseeritud kodanikuühiskonna seisukohti ning rohelise kokkuleppe algatused on kooskõlas majandusliku, sotsiaalse ja ühiskondliku olukorraga kohapeal.

Kuna Euroopa roheline kokkulepe on olemuselt valdkonnaülene ja kõikehõlmav, käsitlevad seda kõik komitee sektsioonid ja CCMI.

 • Adopted on 08/12/2021 - Bureau decision date: 26/04/2021
  Reference
  TEN/750-EESC-2021
  Diversity Europe - GR III
  Ireland
  EESC opinion:
 • Adopted on 08/12/2021 - Bureau decision date: 26/04/2021
  Reference
  TEN/749-EESC-2021
  Employers - GR I
  Czech Republic
  EESC opinion: Review of the Energy Efficiency Directive
 • Adopted on 08/12/2021 - Bureau decision date: 26/04/2021
  Reference
  TEN/748-EESC-2021-01-01
  Workers - GR II
  France
  Diversity Europe - GR III
  Germany
  EESC opinion: Review of the Renewable Energy Directive
 • Adopted on 08/12/2021 - Bureau decision date: 25/03/2021
  Reference
  CCMI/184-EESC-2021-01-01
  (Germany
  (Germany

  By drawing on CCMI's analytical capacity on industrial change and its shaping in the industrial paradigm, the opinion will focus on the analysis of industrial transformation in a way to make it a Just Transition which is meant as beneficial for all European citizens.

  EESC opinion: Anticipation of structural and sectoral change and reshaping industrial cultures – up to new borders of recovery and resilience in the different parts of Europe (own-initiative opinion – Gr II)
 • Adopted on 08/12/2021 - Bureau decision date: 25/03/2021
  Reference
  CCMI/183-EESC-2021-01-01
  Employers - GR I
  Spain
  (Italy

  The coronavirus pandemic has hit the health of Europe's citizens and its economy hard, notably its industrial production. The European companies in the sectors with high consumption of resources and energy (REIIs) were already in a precarious situation, and are now undergoing this further, unexpected, crisis.

  EESC opinion: How REIIs (Resources and Energy Intensive Industries) can take advantage of the EU Recovery Plan in their socially acceptable transition towards de-carbonisation and digitalisation (own-initiative opinion)
 • Adopted on 20/10/2021 - Bureau decision date: 12/08/2021
  Reference
  TEN/754-EESC-2021-01-01
  Employers - GR I
  Germany
  EESC opinion: Notification on the Carbon Offsetting and Reduction Scheme for International Aviation (CORSIA)
 • Adopted on 20/10/2021 - Bureau decision date: 08/06/2021
  Reference
  SOC/698-EESC-2021-01-01
  Workers - GR II
  Portugal

  This opinion comments on the new EU strategic framework on health and safety at work for the period 2021-2027. The framework sets out the key actions needed to improve workers' health and safety over the coming years and focuses on three objectives: managing change brought by green, digital and demographic transitions as well as changes to the traditional work environment, improving prevention of accidents and illnesses, and increasing preparedness for any potential future crises. The EESC broadly agrees with the vision set out in the strategic framework but proposes also additional measures and initiatives to be integrated in the strategy.

  EESC opinion: Health & Safety at Work – EU Strategic Framework (2021-2027)
 • Adopted on 20/10/2021 - Bureau decision date: 26/04/2021
  Reference
  NAT/830-EESC-2021-01-01-EESC-2021-02629-00-00
  Workers - GR II
  Spain

  The European Green Deal announced that to protect Europe’s citizens and ecosystems, the EU needs to move towards a zero pollution ambition, and better prevent and remedy pollution from air, water, soil, and consumer products.

  EESC opinion: Zero Pollution Action Plan for air, water and soil
 • Adopted on 20/10/2021 - Bureau decision date: 25/03/2021
  Reference
  NAT/820-EESC-2021-01-01
  Employers - GR I
  Spain
  Workers - GR II
  Hungary
  EESC opinion: Towards a holistic strategy on sustainable rural/urban development (own-initiative opinion)
 • Adopted on 20/10/2021 - Bureau decision date: 25/03/2021
  Reference
  NAT/822-EESC-2021
  Diversity Europe - GR III
  Netherlands
  EESC opinion: Strategic autonomy and food security and sustainability (own-initiative opinion)