Membri și grupuri

This page is also available in

CESE are 329 de membri din toate statele membre ale UE, numiți pentru un mandat de cinci ani care poate fi reînnoit. Mandatul actual durează din octombrie 2015 până în septembrie 2020. Membrii sunt desemnați de guvernele naționale și numiți de Consiliul Uniunii Europene. Ei își îndeplinesc atribuțiile în mod independent și în interesul tuturor cetățenilor UE. Numărul de membri din fiecare țară este proporțional cu populația acesteia.

Membrii își desfășoară activitatea în trei grupuri reprezentative: „Angajatori” (Grupul I), „Lucrători” (Grupul II) și „Organizații ale societății civile” (agricultori, profesii liberale, consumatori etc. – Grupul III). Fiecare grup are propriul său secretariat. Membrii CESE pot alege singuri din care grup doresc să facă parte.

Membrii CESE pot hotărî să formeze categorii, care reprezintă diversele interese economice și sociale ale societății civile organizate din UE și sunt alcătuite din membri ai celor trei grupuri.