A tagok és a csoportok

Az EGSZB-t az EU összes tagállamából érkező 329 tag alkotja, akiket ötéves megújítható mandátummal neveznek ki. A jelenlegi hivatali időszak 2015. októberben kezdődött és 2020. szeptemberig tart. A tagokat a nemzeti kormányok jelölik és az Európai Unió Tanácsa nevezi ki. Tevékenységüket független módon végzik, és feladataikat az összes uniós polgár érdekeit szem előtt tartva látják el. Az egyazon országot képviselő tagok száma az adott ország népességével arányos.

A tagok három csoportot alkotnak, amelyek a „munkáltatókat” (I. Csoport), a „munkavállalókat” (II. Csoport) és a „civil társadalmi szervezeteket” (mezőgazdasági termelők, szabad foglalkozásúak, fogyasztók stb. – III. Csoport) képviselik. Minden csoport önálló titkársággal rendelkezik. Az EGSZB-tagok maguk dönthetik el, hogy melyik csoporthoz kívánnak csatlakozni.

Az EGSZB tagjai önkéntes alapon olyan kategóriákba szerveződhetnek, amelyek az EU szervezett civil társadalmának különféle gazdasági és társadalmi érdekeit képviselik, mindhárom csoport tagjainak részvételével.