EESC Info

Pages

Displaying 41 - 50 of 84
Ιανουάριος 2020

Σε αυτό το τεύχος:

 • Το πραγματικό νόημα του ονόματος: η γεφύρωση του χάσματος μεταξύ των φύλων με τη βοήθεια της τοπωνυμιολογίας
 • NAIA: «Η ενδοοικογενειακή βία αποτελεί κοινωνικό και όχι ιδιωτικό πρόβλημα»
 • #mimmitkoodaa: η κατάκτηση ενός ανδροκρατούμενου προπυργίου, του κλάδου της πληροφορικής
 • Η οργάνωση «The Brussels Binder» (Ο Σύνδεσμος των Βρυξελλών): Διαφοροποίηση της μορφής των ομάδων συζήτησης (πάνελ) των Βρυξελλών
Ιανουάριος 2020

Σε αυτό το τεύχος:

Andrew Caruana Galizia: «Οφείλουμε να συνεργαστούμε για να διασφαλίσουμε την προάσπιση των ευρωπαϊκών αξιών»

Η ΕΟΚΕ εκφράζει την ανησυχία της για τα αποτελέσματα της COP25

Luca Jahier: «Το μέλλον της Αφρικής είναι το μέλλον της Ευρώπης»

Η ΕΟΚΕ ζητεί να θεσπιστούν ελάχιστα πρότυπα ασφάλισης κατά της ανεργίας σε ολόκληρη την ΕΕ

Δεκέμβριος 2019

Σε αυτό το τεύχος:

 • «Το Brexit είναι απλώς ένα στάδιο και όχι ο τελικός προορισμός»
 • Ο πολιτισμός μπορεί να αποτελέσει κινητήρια δύναμη για την ενίσχυση της ΕΕ
 • «Ένα γεωστρατηγικό και ιστορικό σφάλμα»
 • Τα δικαιώματα και η ιθαγένεια της ΕΕ δεν θα πρέπει να διατίθενται προς πώληση
Οκτώβριος 2019
 • Σύμφωνα με την Ευρωπαία Διαμεσολαβήτρια Emily O’Reilly, «χρειαζόμαστε μια συσπείρωση δυνάμεων για την επίτευξη αλλαγών»
 • Το Παγκόσμιο Σύμφωνο του ΟΗΕ για τη Μετανάστευση συνάδει πλήρως με τις αξίες της ΕΕ
 • Καλύτερη επικοινωνία σχετικά με την Ένωση, στο επίκεντρο του 13ου σεμιναρίου των εκπροσώπων Τύπου της κοινωνίας των πολιτών
 • Η ΕΟΚΕ επαναλαμβάνει την έκκλησή της για μια ισχυρότερη δομή της Ευρωπαϊκής Νομισματικής Ένωσης
Αύγουστος 2019

Σε αυτό το τεύχος:

 • Η φινλανδική Προεδρία του Συμβουλίου της ΕΕ παρουσιάζει ένα πρόγραμμα βασισμένο στη βιωσιμότητα και την ευημερία·
 • Conny Reuter, συμπρόεδρος της Ομάδας Συνδέσμου της ΕΟΚΕ: «Είμαστε εδώ για να προωθήσουμε τον κοινωνικό διάλογο σε μια προοδευτική και συμμετοχική Ευρώπη»·
 • Η ευρωπαϊκή γεωργία θα πρέπει να κινηθεί προς την κατεύθυνση της αγροοικολογίας·
 • Κυκλική οικονομία: έφτασε η στιγμή να αξιοποιηθεί η δύναμη των καταναλωτών·
 • Χωρίς μια ισχυρή ευρωπαϊκή βιομηχανία συσσωρευτών, οι κατασκευαστές αυτοκινήτων ενδεχομένως να εγκαταλείψουν την ΕΕ.
Ιούλιος 2019

Σε αυτό το τεύχος:

 • Ημέρες της Κοινωνίας Πολιτών: συγκρατημένη αισιοδοξία για τη βιωσιμότητα της δημοκρατίας στην Ευρώπη
 • Η ΕΟΚΕ ζητεί κοινωνικά δίκαιη ενεργειακή μετάβαση και μόνιμο διάλογο με τους πολίτες
 • Η «Μεγάλη εκκίνηση» του Ποδηλατικού Γύρου της Γαλλίας - η ΕΟΚΕ φιλοξενεί εκδήλωση για την καθαρή κινητικότητα
 • Τα μέσα μαζικής ενημέρωσης θα πρέπει να σταματήσουν να προσεγγίζουν την αναπηρία με φιλανθρωπική διάθεση
Ιούνιος 2019

Σε αυτό το τεύχος:

 • Η καταπολέμηση του αντισημιτισμού αποτελεί και αγώνα υπέρ μιας δημοκρατικής και βασισμένης σε αξίες Ευρώπη 
 • Η ΕΟΚΕ καταθέτει πρόταση για την ενίσχυση της συμβολής των ΜΜΕ στη βιοοικονομία
 • Η τεχνητή νοημοσύνη στην Ευρώπη: κανείς δεν πρέπει να μείνει πίσω
 • Η κοινωνία πολιτών της ΕΕ ζητεί πολιτική δέσμευση για την επίτευξη ίσης μεταχείρισης ανδρών και γυναικών
Μάιος 2019

Σε αυτό το τεύχος:

 • «Έχουμε ακόμη πολλά να κάνουμε για να κατοχυρώσουμε στην πράξη το δικαίωμα των Ευρωπαίων πολιτών με αναπηρίες να ψηφίσουν στις εκλογές» - Συνέντευξη του μέλους της ΕΟΚΕ Krzysztof Pater
 • Η Ολομέλεια της ΕΟΚΕ φιλοξενεί υποστηρικτές της Ευρωπαϊκής Πρωτοβουλίας Πολιτών «Τροχοπέδη στον εξτρεμισμό»
 • Η ΕΟΚΕ στηρίζει το σχέδιο δράσης της ΕΕ για την παραπληροφόρηση
Απρίλιος 2019
 •  Οι νέοι Ευρωπαίοι επιθυμούν η εκπαίδευση και τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης να αξιοποιηθούν για την τόνωση της δημοκρατίας και της συμμετοχής των πολιτών στην ΕΕ
 • Στη δέκατη έκδοσή της, η εκδήλωση YEYS είναι πιο σημαντική από ποτέ, δηλώνει ο άνθρωπος που την ξεκίνησε
 • Η εκδήλωση YEYS από τη σκοπιά πρώην συμμετεχόντων: μια μετασχηματιστική εμπειρία
 • Ένα ψηφιακό ιστορικό της YEYS
Μάρτιος 2019

Σε αυτό το τεύχος:

 • «Αγωνιζόμαστε για το μέλλον όλων», δηλώνει η ακτιβίστρια για το κλίμα Greta Thunberg στην ΕΟΚΕ
 • Η ΕΟΚΕ ψηφίζει υπέρ ενός ελάχιστου εισοδήματος υποστηριζόμενου από την ΕΕ
 • Ο Επίτροπος κ. Hogan στην ΕΟΚΕ: η απόφαση για τον προϋπολογισμό της ΚΓΠ εναπόκειται τώρα στους συννομοθέτες

Pages