Poradní výbor CARIFORUM-EU

Dohoda o hospodářském partnerství mezi státy Carifora a EU stanoví vytvoření poradního výboru, jenž zajišťuje sledování této dohody ze strany hospodářských a sociálních partnerů a zástupců organizací občanské společnosti. Jeho hlavním úkolem je vydávat doporučení k hospodářským, sociálním a environmentálním aspektům vztahů mezi státy EU a Carifora, které vyplývají z provádění dohody o hospodářském partnerství.

O členství v poradním výboru rozhoduje společná rada, jež se snaží zajistit široké zastoupení všech zainteresovaných stran a konzultaci s nimi. Výbor se skládá ze zástupců Carifora a EU, mimo jiné členů EHSV.

Sekretariát EHSV rovněž zajišťuje sekretariát poradního výboru v letech, kdy je to úkolem EU (každý druhý rok).

Downloads

Rules of procedure of the CARIFORUM-EU Consultative Committee