Monitorovací výbor pro Latinskou Ameriku - Related Events