Dočasná studijní skupina Služby obecného zájmu

This page is also available in

Dočasná studijní skupina Služby obecného zájmu má za cíl přispívat k tomu, aby evropští občané měli přístup k vysoce kvalitním a cenově dostupným službám obecného zájmu, jež jsou základní složkou evropských hospodářských, sociálních a právních systémů a tvoří nosný pilíř evropského sociálního modelu a sociálně tržního hospodářství.

Jasnou politickou a finanční odpovědnost za koordinaci poskytování služeb obecného zájmu nese veřejný sektor. Přenechávat tuto věc výhradně tržním mechanismům není vhodné. Způsobilost pro poskytování vynikajících služeb obecného zájmu prokázaly neziskové organizace, zejména pak sociální podniky.

Pro podporu rostoucího významu neziskových organizací a sociálních podniků by bylo zapotřebí zhodnotit postavení služeb obecného zájmu, zejména pak sociálních služeb obecného zájmu, ve všech členských státech. Tento postup by pomohl určit odvětví, v nichž je volný trh obzvláště slabý, a kde je veřejné financování primárně zapotřebí.

Dočasná studijní skupina se rovněž soustředí na potenciál služeb obecného zájmu v oblastech podpory růstu, vytváření udržitelných pracovních míst a podpory konkurenceschopnosti. Za tímto účelem provedla specializovaná sekce Doprava, energetika, infrastruktura a informační společnost (TEN) studii Přezkum zpráv členských států o provádění rozhodnutí Evropské komise o udělování státní podpory pro poskytování služeb obecného hospodářského zájmu.