Tematska študijska skupina za storitve splošnega pomena

Naloga tematske študijske skupine za storitve splošnega pomena je spodbuditi ustrezne evropske in nacionalne oblasti, da zajamčijo pravico dostopa do kakovostnih storitev v okviru trajnostnega razvoja in socialne kohezije, ter zagotovijo, da bo ta pravica podprta z zakonskimi in regulativnimi določbami, ki jo opredeljujejo in določajo, kako se bo izvajala na posameznem področju. Storitve splošnega pomena so temeljni del evropskih gospodarskih, socialnih in pravnih sistemov ter podporni steber evropskega socialnega modela in socialnega tržnega gospodarstva.

Jasno je, da je javni sektor politično in finančno odgovoren za usklajeno zagotavljanje storitev splošnega pomena, saj ni primerno, da se to prepusti le tržnim silam. Zlasti nepridobitne organizacije in socialna podjetja so dokazali, da so sposobni nuditi odlične storitve splošnega pomena.

Zagotavljanje pozitivne interakcije med velikim evropskim trgom in zahtevami prostega pretoka, svobodne konkurence, učinkovitosti, konkurenčnosti in gospodarske dinamičnosti na eni strani ter ciljev splošnega interesa na drugi strani je bilo dolg in zapleten proces. Na tem področju je bilo veliko uspehov, vendar vsi problemi še niso rešeni, kar dokazuje tudi evropski steber socialnih pravic.

Skupnost vrednot vključuje vrsto pristopov k organizaciji storitev splošnega pomena glede na državo, regijo in sektor. Takšna raznolikost razmer je izziv za evropsko povezovanje. Vendar pa to še zdaleč ni nepremostljiva ovira, temveč je priložnost, da se z oblikovanjem sklopa načel, ki veljajo za vse storitve splošnega pomena, ustvari okvir, ki bo služil splošnemu interesu v nenehno spreminjajočih se gospodarskih in socialnih razmerah.