Grupul de studiu tematic privind serviciile de interes general

Rolul Grupului de studiu tematic privind serviciile de interes general (SIG) este de a încuraja autoritățile relevante de la nivel european și național să garanteze dreptul de acces la SIG de calitate în contextul dezvoltării durabile și al coeziunii sociale și să se asigure că acest drept este garantat prin dispoziții juridice și normative care îl definesc, alături de modul său de aplicare în fiecare domeniu. Serviciile de interes general (SIG) reprezintă o componentă esențială a sistemelor economice, sociale și juridice europene și unul dintre pilonii modelului social european și al unei economii sociale de piață.

Este evident că sectorului public îi revine o responsabilitate politică și financiară în coordonarea furnizării SIG. A lăsa furnizarea SIG doar în seama forțelor pieței nu este o abordare adecvată. Organizațiile non-profit și întreprinderile din sectorul economiei sociale, în special, au demonstrat că dispun de capacități excelente în furnizarea SIG.

Garantarea unei interacțiuni pozitive între marea piață europeană și imperativele liberei circulații, liberei concurențe, eficienței, competitivității și dinamismului economic, pe de o parte, și obiectivele de interes general, pe de altă parte, s-a dovedit a fi un proces complex. S-au înregistrat multe succese în acest sens, dar mai rămân de rezolvat unele probleme, așa cum evidențiază Pilonul european al drepturilor sociale.

Această comunitate devalori oferă o gamă largă de abordări în ce privește organizarea serviciilor de interes general în funcție de țară, regiune și sector. Diversitatea mare a situațiilor reprezintă o provocare pentru integrarea europeană. Ea este, cu toate acestea, departe de a fi un obstacol insurmontabil, ci este o oportunitate de a construi un cadru în serviciul interesului general într-un context economic și social în continuă schimbare, prin definirea unui set de principii aplicabile tuturor serviciilor de interes general.