Temaattinen valmisteluryhmä ”yleishyödylliset palvelut”

Temaattisen valmisteluryhmän ”yleishyödylliset palvelut” vastuualueena on kannustaa asianomaisia EU-tason ja kansallisia viranomaisia takaamaan oikeus laadukkaisiin palveluihin kestävän kehityksen ja sosiaalisen yhteenkuuluvuuden periaatteiden mukaisesti sekä varmistamaan, että tätä oikeutta tuetaan lainsäädännöllä ja sääntelyllä, joissa määritellään itse käsite ja se, miten sitä sovelletaan kullakin alalla. Yleishyödylliset palvelut ovat Euroopan talous-, sosiaali- ja oikeusjärjestelmien merkittävä osa ja Euroopan sosiaalisen mallin ja sosiaalisen markkinatalouden tukipilari.

Julkisella sektorilla on selkeä poliittinen ja taloudellinen vastuu yleishyödyllisten palvelujen tarjonnan koordinoimisessa. Tarjontaa ei tule jättää kokonaan markkinavoimien käsiin. Erityisesti voittoa tavoittelemattomat järjestöt ja yhteisötalouden yritykset ovat osoittaneet kykynsä tarjota erinomaisia yleishyödyllisiä palveluja.

Myönteisen vuorovaikutuksen aikaansaaminen yhtäältä laajojen eurooppalaisten markkinoiden ja vapaan liikkuvuuden, vapaan kilpailun, tehokkuuden, kilpailukyvyn ja talouden dynaamisuuden vaatimusten ja toisaalta yleishyödyllisten tavoitteiden välille on osoittautunut pitkäksi ja mutkikkaaksi prosessiksi. Monissa asioissa on edistytty mutta ongelmia on edelleen ratkaisematta, kuten Euroopan sosiaalisten oikeuksien pilari osoittaa.

Yleishyödylliset palvelut voidaan järjestää yhteisten arvojen pohjalta monin eri tavoin eri maissa, alueilla ja aloilla. Tilanteiden moninaisuus on haaste Euroopan yhdentymiselle. Se ei kuitenkaan ole millään muotoa ylitsepääsemätön este vaan tarjoaa tilaisuuden luoda puitteet yleisen edun palvelemiselle jatkuvasti muuttuvassa taloudellisessa ja sosiaalisessa ympäristössä. Tätä varten on määriteltävä tietyt periaatteet, joita sovelletaan kaikkiin yleishyödyllisiin palveluihin.