Az „Általános érdekű szolgáltatások” tematikus tanulmányozócsoport

Az általános érdekű szolgáltatásokkal foglalkozó tematikus tanulmányozócsoport feladata, hogy a fenntartható fejlődés és a társadalmi kohézió összefüggésében arra ösztönözze az illetékes európai és nemzeti hatóságokat, hogy garantálják a jó minőségű szolgáltatásokhoz való hozzáférés jogát, valamint biztosítsák, hogy ezt a jogot olyan jogi és szabályozási rendelkezések is alátámasszák, amelyek definiálják azt és meghatározzák, hogy az egyes területeken hogyan fogják azt alkalmazni. Az általános érdekű szolgáltatások az európai gazdasági, társadalmi és jogi rendszerek kulcselemét és egyben az európai szociális modell és a szociális piacgazdaság egyik tartópillérét jelentik.

A közszférának egyértelmű politikai és pénzügyi feladatköre van az általános érdekű szolgáltatások nyújtásának koordinálása tekintetében. Nem helyénvaló ezt pusztán a piaci erőkre hagyni. A nonprofit szervezetek, és különösen a szociális vállalkozások megmutatták, hogy kitűnő általános érdekű szolgáltatásokat képesek nyújtani.

A nonprofit szervezetek és szociális vállalkozások növekvő szerepének ösztönzése érdekében minden tagállamban értékelni kellene az általános érdekű szolgáltatások, különösen a szociális szolgáltatások helyzetét. Ez a folyamat segítené azon ágazatok azonosítását, ahol a szabad piac különösen gyenge, és ahol a közfinanszírozás kiemelten szükséges.

Az ideiglenes tanulmányozócsoport emellett az általános érdekű szolgáltatásokban a növekedés serkentése, fenntartható munkahelyek létrehozása és a versenyképesség előmozdítása terén rejlő lehetőségekre összpontosítja munkáját. Ezzel kapcsolatban a „Közlekedés, energia, infrastruktúra és információs társadalom” (TEN) szekció tanulmányt készített „Az Európai Bizottság általános gazdasági érdekű szolgáltatások nyújtására adott állami támogatásokról szóló határozatának végrehajtásával kapcsolatban készült tagállami jelentések vizsgálata” címmel.

Hosszú és összetett folyamatnak bizonyult egyrészről a nagy európai piac és az ott garantálandó szabad mozgás, a szabad verseny, a hatékonyság, a versenyképesség és a gazdasági dinamizmus, másrészről az általános érdekű célkitűzések közötti pozitív kölcsönhatás biztosítása. A számos sikertörténet ellenére vannak még megoldásra váró problémák, amint azt a szociális jogok európai pillére is bizonyítja.

Ez az értékközösség országonként, régiónként és ágazatonként egy sor megközelítést kínál az általános érdekű szolgáltatások megszervezéséhez. Az, hogy a körülmények ilyen sokfélék, kihívást jelent az európai integráció számára. Ez azonban korántsem leküzdhetetlen akadály, hanem lehetőséget kínál arra, hogy a folyamatosan változó gazdasági és társadalmi környezetben keretet teremtsünk az általános érdek szolgálatához, meghatározva a valamennyi általános érdekű szolgáltatásra alkalmazandó elveket.