Thematische studiegroep Diensten van algemeen belang

De thematische studiegroep Diensten van algemeen belang heeft tot taak de bevoegde Europese en nationale autoriteiten aan te moedigen om het recht op toegang tot hoogwaardige diensten in een context van duurzame ontwikkeling en sociale samenhang te waarborgen en ervoor te zorgen dat dit recht wordt ondersteund door wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen waarin dit recht wordt gedefinieerd en waarin wordt vastgesteld hoe het op elk gebied zal worden toegepast. De diensten van algemeen belang maken een fundamenteel onderdeel uit van de economische, sociale en rechtsstelsels in Europa en vormen een van de pijlers van het Europees sociaal model en een sociale markteconomie.

De publieke sector draagt een duidelijke politieke en financiële verantwoordelijkheid voor de coördinatie van diensten van algemeen belang. Het is niet goed om dit puur aan de markt over te laten. Non-profitorganisaties en met name sociale ondernemingen hebben aangetoond dat zij in staat zijn om uitstekende diensten van algemeen belang te leveren.

Het is een lang en ingewikkeld proces gebleken om een positieve wisselwerking tot stand te brengen tussen enerzijds de grote Europese markt en de vereisten van vrij verkeer, vrije mededinging, efficiëntie, concurrentievermogen en economische dynamiek, en anderzijds de doelstellingen van algemeen belang. Er zijn op dit gebied al veel successen geboekt maar er blijven nog steeds problemen over die moeten worden opgelost, zoals blijkt uit de Europese pijler van de sociale rechten.Onze gemeenschap van waarden biedt een waaier aan benaderingen voor het organiseren van diensten van algemeen belang per land, regio en sector. Een dergelijke verscheidenheid aan situaties vormt een uitdaging voor de Europese integratie. Dit is echter geen onoverkomelijk obstakel, maar biedt een kans om een kader te creëren waarmee het algemeen belang kan worden gediend in een voortdurend veranderende economische en sociale context, door een reeks beginselen te formuleren die van toepassing zijn op alle diensten van algemeen belang.