Teminė tyrimo grupė dėl visuotinės svarbos paslaugų

Teminės tyrimo grupės dėl visuotinės svarbos paslaugų užduotis – skatinti atitinkamas Europos ir nacionalines valdžios institucijas užtikrinti teisę naudotis kokybiškomis paslaugomis, atsižvelgiant į tvarų vystymąsi ir socialinę sanglaudą, ir užtikrinti, kad ši teisė būtų grindžiama teisinėmis ir reguliavimo nuostatomis, kurios ją apibrėžia ir nustato taikymo metodus kiekviename sektoriuje. Visuotinės svarbos paslaugos yra svarbi Europos ekonominės, socialinės ir teisės sistemų dalis ir Europos socialinio modelio bei socialinės rinkos ekonomikos ramstis.

Viešajam sektoriui tenka akivaizdi politinė ir finansinė atsakomybė už visuotinės svarbos paslaugų teikimą. Nedera tai palikti reguliuoti vien tik rinkos jėgoms. Ne pelno organizacijos ir ypač socialinės įmonės parodė galinčios puikiai teikti visuotinės svarbos paslaugas.

 „Valstybių narių ataskaitų dėl Europos Komisijos sprendimo dėl valstybės pagalbos teikiant visuotinės ekonominės svarbos paslaugas įgyvendinimo peržiūros“ Paaiškėjo, kad tai ilgas ir sudėtingas procesas siekiant užtikrinti teigiamą didelės Europos rinkos ir laisvo judėjimo, laisvos konkurencijos, veiksmingumo, konkurencingumo, ekonominio dinamiškumo ir visuotinės svarbos tikslų sąveiką. Šioje srityje pasiekta puikių rezultatų, tačiau, kaip matyti iš Europos socialinių teisių ramsčio, neišspręstų problemų dar yra.

Ši vertybių bendrija siūlo įvairius visuotinės svarbos paslaugų organizavimo metodus pagal šalį, regioną ir sektorių. Tokia situacijų įvairovė kelia sunkumų Europos integracijai. Nepaisant to, tai toli gražu nėra neįveikiama kliūtis – tai galimybė sukurti visuotinės svarbos interesų tenkinimo sistemą nuolat besikeičiančiomis ekonominėmis ir socialinėmis aplinkybėmis, nustatant visoms visuotinės svarbos paslaugoms taikytinus principus.