Tematska studijska skupina za usluge od općeg interesa

Zadaća Tematske studijske skupine za usluge od općeg interesa jest potaknuti nadležna europska i nacionalna tijela da zajamče pravo pristupa kvalitetnim uslugama u kontekstu održivog razvoja i socijalne kohezije te da osiguraju donošenje zakonskih i regulatornih odredbi kojima se definira i utvrđuje kako će se to pravo ostvarivati u svakom području. Usluge od općeg interesa temeljna su sastavnica europskih gospodarskih, socijalnih i pravnih sustava te potporanj europskog socijalnog modela i socijalnog tržišnog gospodarstva.

Postoji jasna politička i financijska odgovornost javnog sektora u pogledu koordinacije pružanja usluga od općeg interesa. Prepustiti to pitanje isključivo tržišnim silama nije primjereno. Posebice neprofitne organizacije i poduzeća socijalne ekonomije pokazali su da su sposobni pružati izvrsne usluge od općeg interesa.

Osiguravanje pozitivne interakcije između velikog europskog tržišta i preduvjeta slobodnog kretanja, slobodnog tržišnog natjecanja, učinkovitosti, konkurentnosti i gospodarske dinamičnosti s jedne strane te ciljeva od općeg interesa s druge strane pokazalo se dugim i složenim postupkom. U tom su području ostvareni brojni uspjesi, ali problemi još nisu riješeni, kao što se vidi na primjeru europskog stupa socijalnih prava.

Zajednica vrijednosti nudi niz pristupa organizaciji usluga od općeg interesa po zemlji, regiji i sektoru. Takva raznolikost predstavlja izazov za europsku integraciju. Međutim, to nikako nije nepremostiva prepreka, već je to prilika za stvaranje okvira koji će – utvrđivanjem niza načela primjenjivih na sve usluge od općeg interesa – služiti općem interesu u gospodarskom i društvenom kontekstu koji se stalno mijenja.