Evropský hospodářský a sociální výbor (EHSV) vyzval Evropskou unii a její členské státy, aby zaujaly komplexní přístup k podpoře rozmanitosti a inkluzivnosti ve společnosti a posílily své legislativní a politické úsilí v boji proti rasismu a xenofobii v Evropě.

Vzhledem k rostoucímu počtu útoků a nenávistných verbálních projevů vůči migrantům a etnickým menšinám a k současné pandemii, jež prohlubuje strukturální diskriminaci, které tyto osoby čelí, musí EU naléhavě zintenzivnit svou činnost v této oblasti. Může především podporovat řízení rozmanitosti.

EHSV předložil své návrhy v tomto směru ve svém stanovisku na téma Řízení rozmanitosti v členských státech EU, vypracovaném na žádost německého předsednictví EU. V rámci přípravy tohoto stanoviska provedl EHSV případové studie ve čtyřech zemích (Finsku, Francii, Itálii a Polsku) reprezentujících čtyři odlišné regiony Evropy. Výsledky byly představeny ve stanovisku a jeho příloze.

Tyto případové studie ukázaly, že migrující pracovníci zastávají ve všech čtyřech zemích v převážné míře špatně placená a nejistá zaměstnání. Nejextrémnější je situace v Itálii, za níž následuje Francie, a vývoj v Polsku se ubírá stejným směrem. Ženy jiné barvy pleti zažívají ve všech čtyřech zemích ve srovnání s bílými Evropankami a Evropany a muži stejné etnické příslušnosti nejvyšší míru diskriminace v oblasti zaměstnání. Ze všech menšin čelí největší marginalizaci i nadále ve všech čtyřech zemích Romové.

Stanovisko vypracoval bývalý polský člen EHSV Adam Rogalewski a na říjnovém plenárním zasedání jej představil hlavní zpravodaj Carlos Trindade.

„COVID-19 v Evropě prohlubuje strukturální rasismus. Etnické menšiny a migranti jsou nejen více vystaveni tomuto onemocnění, ale jsou také více ohroženi nerovnostmi způsobenými ekonomickými a sociálními důsledky krize. Mají rovněž menší pravděpodobnost získání podpory,“ uvedl Carlos Trindade.

„K odstranění strukturálního rasismu napříč všemi institucemi je zapotřebí zajistit etnickým menšinám a migrantům sociální spravedlnost,“ zdůraznil zpravodaj Trindade a dodal, že EHSV vyzval EU a její členské státy, aby posílily své legislativní a politické úsilí v boji proti rasismu a xenofobii.

EHSV ve stanovisku uvádí, že při řádném řízení rozmanitosti by měl být kladen důraz na všechny aspekty pracovního i každodenního života migrantů a etnických menšin. To se týká způsobu, jak je s nimi zacházeno na pracovišti, jejich vzdělávání, přístupu k veřejným službám, jejich sociálních práv a jejich začlenění do místních komunit. (ll)