Evropski ekonomsko-socialni odbor (EESO) je Evropsko unijo in države članice pozval, naj sprejmejo celosten pristop v podporo raznolikosti in vključenosti v svojih družbah ter okrepijo pravna in politična prizadevanja za odpravo naraščajočega rasizma in ksenofobije v Evropi.

Ker se povečujeta število napadov in obseg sovražnega govora, usmerjenega proti migrantom in etničnim manjšinam, sedanja pandemija pa še zaostruje strukturno diskriminacijo, s katero se soočajo, mora EU nujno storiti več na tem področju, tudi s spodbujanjem upravljanja raznolikosti.

EESO je svoje predloge o tej temi predstavil v mnenju Upravljanje raznolikosti v državah članicah EU, pripravljenem na zaprosilo nemškega predsedstva Sveta EU. Pri pripravi mnenja je izvedel študije primerov v štirih državah – na Finskem, v Franciji, Italiji in na Poljskem –, ki predstavljajo štiri različne dele Evrope. Rezultati študij so bili predstavljeni v mnenju in njegovi prilogi.

Študije primerov so pokazale, da so v vseh štirih državah delavci migranti številčno najbolj zastopani v nizko plačanih in prekarnih oblikah zaposlitve. Najslabše so razmere v Italiji, sledi ji Francija, v isto smer pa se giblje tudi Poljska. Nebelke se v vseh štirih državah soočajo z najvišjimi stopnjami diskriminacije pri zaposlovanju, in sicer v primerjavi tako z belopoltimi Evropejci kot z moškimi iz istih etničnih skupin. V vseh štirih državah so Romi še vedno najbolj marginalizirana manjšina.

Mnenje je pripravil nekdanji poljski član EESO Adam Rogalewski, na oktobrskem plenarnem zasedanju pa ga je predstavil glavni poročevalec Carlos Trindade.

„Zaradi pandemije COVID-19 se strukturni rasizem v Evropi poglablja. Poleg tega, da so pripadniki etničnih manjšin in migranti bolj izpostavljeni bolezni, so tudi bolj ogroženi zaradi neenakosti, ki izhajajo iz zaostrenih gospodarskih in socialnih razmer, ter imajo manj možnosti za podporo,“ je dejal Carlos Trindade.

„Za odpravo strukturnega rasizma v vseh institucijah je potrebna socialna pravičnost za pripadnike etničnih manjšin in migrante,“ je še poudaril in dodal, da je EESO pozval EU in države članice, naj okrepijo svoja pravna in politična prizadevanja za odpravo rasizma in ksenofobije.

EESO v svojem mnenju zagovarja stališče, da se dobro upravljanje raznolikosti osredotoča na vse vidike dela in vsakdanjega življenja migrantov in etničnih manjšin. To zajema način obravnave na delovnem mestu, njihovo izobraževanje, dostop do javnih storitev, socialne pravice in njihovo vključenost v lokalne skupnosti. (ll)