Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg (EØSU) har opfordret Den Europæiske Union og medlemsstaterne til at anlægge en holistisk tilgang til fremme af mangfoldighed og inddragelse i deres samfund og til at fremskynde de juridiske og politiske bestræbelser på at tackle den stigende racisme og det stigende fremmedhad i Europa.

Med et stigende antal angreb og hadefulde udtalelser rettet mod migranter og etniske mindretal og med den aktuelle pandemi, der forværrer den strukturelle diskrimination, de udsættes for, er det bydende nødvendigt, at EU gør en større indsats på dette område, bl.a. ved at fremme mangfoldighedsledelse.

EØSU fremsætter sine forslag på dette område i sin udtalelse om Mangfoldighedsledelse i EU's medlemsstater på anmodning af det tyske rådsformandskab. I forbindelse med udarbejdelsen af sin udtalelse gennemførte udvalget casestudier i fire lande – Finland, Frankrig, Italien og Polen – som repræsenterer fire forskellige dele af Europa. Resultaterne blev fremlagt i udtalelsen og dens bilag.

Casestudierne viste, at de vandrende arbejdstagere var koncentreret i lavtlønnede og usikre ansættelsesforhold i alle fire lande, hvor den mest ekstreme situation var i Italien efterfulgt af Frankrig, og hvor der i Polen var tendenser i samme retning. Farvede kvinder oplever i højeste grad diskrimination med hensyn til beskæftigelse i alle fire lande, både i forhold til hvide europæere og til mænd fra samme etniske grupper. I alle fire lande er romaer den minoritet, der oplever den højeste grad af marginalisering.

Udtalelsen blev udarbejdet af EØSU's tidligere polske medlem, Adam Rogalewski, og fremlagt af hovedordfører Carlos Trindade på plenarforsamlingen i oktober.

"Covid-19 forværrer den strukturelle racisme i Europa. Etniske minoriteter og migranter er ikke alene mere udsat for sygdommen, men har også større risiko for at blive ramt af de uligheder, der knytter sig til den i forbindelse med de økonomiske og sociale konsekvenser, og de har mindre sandsynlighed for at modtage støtte", bemærkede Carlos Trindade.

"Bekæmpelse af strukturel racisme i alle institutioner kræver social retfærdighed for etniske minoriteter og migranter," understregede Carlos Trindade og tilføjede, at EØSU opfordrede EU og medlemsstaterne til at øge deres juridiske og politiske bestræbelser på at tackle racisme og fremmedhad.

I udtalelsen påpeger EØSU, at forsvarlig mangfoldighedsledelse bør fokusere på alle aspekter af migranternes og de etniske minoriteters arbejde og daglige gøremål. Dette omfatter, hvordan de behandles på arbejdspladsen, deres uddannelse og adgang til offentlige tjenester, deres sociale rettigheder og deres integration i lokalsamfundene. (ll)