Az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság arra kérte az Európai Uniót és a tagállamokat, hogy alkalmazzanak holisztikus megközelítést a sokszínűség és inkluzivitás társadalmaikban történő népszerűsítését illetően, és fokozzák jogi és politikai erőfeszítéseiket az Európában egyre erősödő rasszizmus és idegengyűlölet leküzdésére.

Tekintettel arra, hogy egyre nő a migránsokat és etnikai kisebbségeket célzó támadások és gyűlöletbeszéd volumene, és a jelenlegi világjárvány súlyosbítja az e csoportokat érő strukturális megkülönböztetést, az EU-nak haladéktalanul többet kell tennie ez ügyben, ideértve a sokszínűség kezelésének ösztönzését.

Az EGSZB javaslataitA sokszínűség kezelése az uniós tagállamokban című, a német tanácsi elnökség felkérésére készült véleményében vázolta fel. Véleménye kidolgozása során az EGSZB négy, Európa különböző részét képviselő országban – Finnországban, Franciaországban, Olaszországban és Lengyelországban – végzett esettanulmányokat. Az eredményeket a véleményben és annak mellékletében ismertették.

Az esettanulmányokból az derült ki, hogy a migráns munkavállalók legtöbbjét alacsony fizetésű és bizonytalan munkaviszonyokban foglalkoztatták mind a négy országban. A legrosszabb a helyzet Olaszországban, ezt követi Franciaország, és Lengyelország is hasonló irányú tendenciákat mutat. Mind a négy országban a színes nők esetében a legmagasabb a foglalkoztatási megkülönböztetés aránya az európai fehérekhez és az azonos etnikai csoporthoz tartozó férfiakhoz képest. Mind a négy országban továbbra is a romák jelentik a leginkább marginalizált kisebbségi csoportot.

A véleményt az EGSZB korábbi lengyel tagja, Adam Rogalewski jegyezte, és Carlos Trindade főelőadó ismertette az októberi plenáris ülésen.

„A Covid19 súlyosbítja a strukturális rasszizmust Európában. Az etnikai kisebbségeket és a bevándorlókat – amellett, hogy jobban ki vannak téve a betegségnek – az ehhez kapcsolódó egyenlőtlenségek kockázata is erősebben fenyegeti a gazdasági és társadalmi következmények miatt, és kevésbé valószínű, hogy támogatást kapnak – jegyezte meg Carlos Trindade.

„Ahhoz, hogy valamennyi intézményben leküzdhessük a strukturális rasszizmust, társadalmi igazságosságra van szükség az összes etnikai kisebbség számára – hangsúlyozta Carlos Trindade, hozzátéve, hogy az EGSZB arra kérte az EU-t és a tagállamokat, hogy fokozzák jogi és politikai erőfeszítéseiket az Európában egyre erősödő rasszizmus és idegengyűlölet leküzdésére.

A véleményben az EGSZB amellett érvel, hogy a sokszínűség megbízható kezelésének a migránsok és etnikai kisebbségek munkájának és mindennapi életének valamennyi szempontját figyelembe kellene vennie. Ez magában foglalja a munkahelyi bánásmódot, az oktatást és a közszolgáltatásokhoz való hozzáférést, a szociális jogaikat és a helyi közösségekbe való beilleszkedésüket. (ll)