EHSV požaduje inkluzivní a spravedlivý přechod k udržitelnějším potravinovým systémům

Sustainable food Systems

S cílem přispět k summitu OSN o potravinových systémech v roce 2021 uspořádal EHSV dne 28. května on-line slyšení, jehož cílem bylo prozkoumat zranitelnost a nerovnosti evropských potravinových systémů a zjistit, jak dosáhnout rovnějších a spravedlivějších dodavatelských řetězců. Významní řečníci z OSN, Evropské komise a Evropského parlamentu se na tomto slyšení podělili o své názory na to, jaké změny jsou potřebné k posílení rovnosti, spravedlnosti a přístupu založeného na právech při přechodu k udržitelnějším potravinovým systémům.

Pandemie COVID-19 poskytla varovný signál, že nastal čas na změnu. Přestože zemědělci a pracovníci v potravinovém systému stáli v přední linii boje proti krizi COVID-19 a poskytovali nepřerušené dodávky potravin všem Evropanům, „tato krize zdůraznila skutečnost, že získávání potravin ‚od zemědělce ke spotřebiteli‘ není něco, co lze považovat za samozřejmost“, uvedl Andreas Thurner, předseda tematické studijní skupiny EHSV Udržitelné potravinové systémy.

EHSV v průběhu let formuloval několik návrhů a konkrétních nápadů, které lze shrnout do pěti souborů doporučení, která budou moci být předložena na summitu OSN o potravinových systémech:

I. Podporovat komplexní a integrovanou potravinovou politiku,

II. Podporovat zdravější a udržitelnější stravu,

III. Zajistit spravedlivé ceny a zakázat nekalé obchodní praktiky,

IV. Zvýšit potenciál krátkých potravinových řetězců a agroekologie,

V. Zajistit strukturované zapojení a účast občanské společnosti.