Sustainable food Systems

Som bidrag til De Forenede Nationers (FN's) topmøde om fødevaresystemer i 2021 afholdt EØSU den 28. maj en onlinehøring for at afdække sårbarheder og uligheder i de europæiske fødevaresystemer og afklare, hvordan EU kan opnå mere retfærdige og rimelige forsyningskæder. Højtstående talere fra FN, Kommissionen og Europa-Parlamentet præsenterede deres synspunkter om de ændringer, der er nødvendige for at styrke retfærdighed, rimelighed og en rettighedsbaseret tilgang i forbindelse med omstillingen til mere bæredygtige fødevaresystemer.

Covid-19-pandemien har været et wakeupcall til forandring. Selv om landbrugere og arbejdstagere i fødevaresystemet har stået i forreste linje under covid-19-krisen og har sørget for en kontinuerlig forsyning af fødevarer til alle europæere, har "denne krise [...] understreget, at fødevarernes vej "fra jord til bord" ikke er noget, man kan tage for givet", udtalte Andreas Thurner, formand for EØSU's tematiske studiegruppe om bæredygtige fødevaresystemer.

EØSU har gennem årene udarbejdet adskillige forslag og specifikke idéer, hvilket kan opsummeres i fem sæt anbefalinger, der kan bruges som input til FN's topmøde om fødevaresystemer:

I. Fremme af alsidige og integrerede fødevarepolitikker

II. Fremme af sundere og mere bæredygtige kostvaner

III. Sikring af rimelige priser og forbud mod urimelig handelspraksis

IV. Styrkelse af potentialet for korte forsyningskæder og agroøkologi

V. Sikring af struktureret inddragelse og deltagelse af civilsamfundet.