Kohti kestävämpiä elintarvikejärjestelmiä – ETSK:n mukaan siirtymän on oltava osallistava ja oikeudenmukainen

Sustainable food Systems

Antaakseen panoksensa YK:n ruokajärjestelmähuippukokoukseen 2021 ETSK järjesti 28. toukokuuta verkkokuulemisen, jossa tarkasteltiin eurooppalaisten elintarvikejärjestelmien haavoittuvuuksia ja niihin liittyvää eriarvoisuutta sekä kartoitettiin, miten voitaisiin tehdä toimitusketjuista tasapuolisempia ja oikeudenmukaisempia. YK:n, Euroopan komission ja Euroopan parlamentin korkean tason puhujat esittivät näkemyksiään muutoksista, joita tarvitaan tasapuolisuuden, oikeudenmukaisuuden ja oikeuksiin perustuvan lähestymistavan vahvistamiseksi siirryttäessä kestävämpiin elintarvikejärjestelmiin.

Covid-19-pandemia on herättänyt huomaamaan muutoksen tarpeen. Vaikka maataloustuottajat ja elintarvikejärjestelmän työntekijät ovat olleet covid-19-kriisin etulinjassa ja huolehtineet siitä, että elintarvikkeita on ollut jatkuvasti kaikkien EU:n kansalaisten saatavilla, ”kriisi on korostanut sitä tosiasiaa, että ruuan saaminen ’pellolta pöytään’ ei ole itsestäänselvyys”, sanoi ETSK:n temaattisen valmisteluryhmän ”kestävämmät elintarvikejärjestelmät” puheenjohtaja Andreas Thurner.

ETSK on laatinut vuosien kuluessa useita ehdotuksia ja esittänyt ideoita, jotka voidaan tiivistää viiteen suositukseen YK:n ruokajärjestelmähuippukokousta varten:

I. Edistetään kattavia ja yhdennettyjä elintarvikepolitiikkoja.

II. Edistetään terveellisempiä ja kestäväpohjaisempia ruokavalioita.

III. Varmistetaan kohtuulliset hinnat ja kielletään hyvän kauppatavan vastaiset käytännöt.

IV. Vahvistetaan lyhyiden elintarvikeketjujen ja akroekologian potentiaalia.

V. Varmistetaan kansalaisyhteiskunnan järjestelmällinen osallistuminen.