Către sisteme alimentare mai durabile – tranziția trebuie să fie favorabilă incluziunii și echitabilă, afirmă CESE

Sustainable food Systems

Pentru a contribui la Summitul ONU privind sistemele alimentare din 2021, CESE a organizat la 28 mai o audiere online prin care să exploreze vulnerabilitățile și inegalitățile care afectează sistemele alimentare din Europa și să identifice modalități de a asigura lanțuri de aprovizionare mai echitabile și mai juste. Vorbitori la nivel înalt din partea ONU, a Comisiei Europene și a Parlamentului European și-au împărtășit opiniile cu privire la schimbările necesare pentru a consolida echitatea, corectitudinea și o abordare bazată pe drepturi în tranziția către sisteme alimentare mai durabile.

Pandemia de COVID-19 a fost un semnal de alarmă, îndemnând la schimbarea situației. Deși fermierii și lucrătorii din sistemele alimentare s-au aflat în linia întâi în criza provocată de COVID-19 și au asigurat o aprovizionare neîntreruptă cu alimente pentru toți cetățenii europeni, „criza a subliniat faptul că asigurarea hranei «de la fermă la consumator» nu este ceva care funcționează de la sine”, a afirmat Andreas Thurner, președintele Grupului de studiu tematic privind sistemele alimentare durabile din cadrul CESE.

CESE a elaborat de-a lungul anilor o serie de propuneri și idei specifice, care pot fi rezumate în cinci serii de recomandări care să contribuie la Summitul UE privind sistemele alimentare:

I. Promovarea unor politici alimentare cuprinzătoare și integrate;

II. Promovarea unui regim alimentar mai sănătos și mai durabil;

III. Asigurarea unor prețuri echitabile și interzicerea practicilor comerciale neloiale;

IV. Consolidarea potențialului lanțurilor scurte de aprovizionare cu alimente și al agroecologiei;

V. Asigurarea implicării și participării structurate a societății civile.