Desátý Den evropské občanské iniciativy věnovaný této iniciativě se konal výjimečně online a trval dva dny. Předsedkyně EHSV Christa Schweng, místopředsedkyně Evropské komise Věra Jourová a místopředseda Evropského parlamentu Pedro Silva Pereira zhodnotili stav tohoto jedinečného nástroje participativní demokracie.

Christa Schweng v úvodním projevu uvedla, že jedním z klíčových prvků každého participativního procesu je jeho dopad: „Pokud nepřinese žádné výsledky, mohou být občané zklamaní, demotivovaní a frustrovaní.“ Dále uvedla:„Evropská občanská iniciativa se stane silným nástrojem, jenž bude moci EU znovu sblížit s občany pod podmínkou, že bude mít větší dopad.“

Od roku 2012 dokázalo získat požadovaný počet podpisů pouze šest iniciativ a jejich dopad byl dosti omezený a opožděný. Můžeme však být optimističtí, protože v roce 2021 nabyly účinnosti první dva právní předpisy inspirované evropskými občanskými iniciativami: směrnice o pitné vodě, kterou ovlivnila iniciativa „Right2Water“, a tzv. nařízení o transparentnosti, k němuž vedla iniciativa „Zakažte glyfosát“.

Věra Jourová ve svém videopříspěvku poukázala na změny a zlepšení, které přineslo nové nařízení o evropské občanské iniciativě, jež vstoupilo v platnost v lednu 2020. Poté vysvětlila, že skutečný dopad evropských občanských iniciativ přesahuje rámec návazné legislativní činnosti: „I iniciativy, které v rámci tohoto procesu nedospěly ke konečným formálním opatřením, mohou mít rozmanité dopady. Jakmile občané spustí evropskou občanskou iniciativu, daný problém se dostává do veřejného prostoru. Takto získává ohlas a šíří se její vliv.“

Pedro Silva Pereira uvedl, že v Evropském parlamentu dosud probíhá diskuse o tom, jak zvýšit povědomí o evropské občanské iniciativě a zlepšit způsob jejího fungování: „Je důležité zajistit, aby na iniciativu, pokud dospěje do konečné fáze, byl brán skutečný zřetel a náležitým způsobem se řešila.“ (na)