Cea de a 10-a ediție a Zilei ICE, dedicată inițiativei cetățenești europene, a avut loc, în mod excepțional, online, pe parcursul a două zile. Președinta CESE, Christa Schweng, vicepreședinta Comisiei Europene, Věra Jourová, și vicepreședintele Parlamentului European, Pedro Silva Pereira, au evaluat situația acestui instrument unic de democrație participativă.

În alocuțiunea sa introductivă, dna Schweng a subliniat că unul dintre elementele-cheie ale oricărui proces participativ este impactul lui: „O lipsă a impactului poate duce la dezamăgire, dezangajare și frustrare în rândul cetățenilor.” Ea a adăugat: „ICE va putea reconecta UE cu cetățenii săi numai dacă își va spori impactul”.

Din 2012 până în prezent, doar șase inițiative au reușit să atingă numărul necesar de semnături, iar impactul lor a fost destul de limitat și tardiv. Cu toate acestea, există motive de optimism, deoarece în 2021 au intrat în vigoare primele două acte legislative inspirate din ICE: Directiva privind apa potabilă, care a fost influențată de inițiativa pentru dreptul la apă (Right2Water), și așa numitul Regulament privind transparența, care este rezultatul inițiativei pentru interzicerea glifosatului.

În mesajul său video, dna Jourová a atras atenția asupra modificărilor și îmbunătățirilor introduse de noul Regulament privind ICE, care a intrat în vigoare în ianuarie 2020. În continuare, ea a explicat că impactul real al inițiativelor cetățenești europene nu se limitează la monitorizarea în domeniul legislativ: „Chiar și inițiativele care nu ajung la etapele formale finale ale procesului pot avea, de asemenea, impacturi multiple”, a declarat ea. „În momentul în care cetățenii inițiază o ICE, ei aduc în spațiul de dezbatere public o problemă care pentru ei este importantă, ceea ce conduce la conștientizare și produce o serie de efecte.”

Dl Silva Pereira a spus că în Parlamentul European continuă dezbaterea privind modalitățile de sensibilizare cu privire la ICE și la modul în care poate fi îmbunătățită funcționarea acesteia: „Este important să se garanteze că, în cazul în care o inițiativă reușește să ajungă în etapa finală, ea este luată serios în considerare și abordată în mod corespunzător”. (na)