Денят на ЕГИ, посветен на Европейската гражданска инициатива, се проведе за десети път, по изключение онлайн и в продължение на два дни. Председателката на ЕИСК Криста Швенг, заместник-председателката на Европейската комисия Вера Йоурова и заместник-председателят на Европейския парламент Педру Силва Перейра направиха оценка на състоянието на този уникален инструмент на демокрацията на участието.

В уводните си бележки г-жа Швенг подчерта, че една от основните характеристики на всеки процес на участие е неговото въздействие: „Липсата на въздействие може да доведе до разочарование, неангажираност и отчаяние сред гражданите.“ Тя добави: „Само чрез увеличаване на въздействието си ЕГИ ще се превърне в силен инструмент, който да успее да възстанови връзката на ЕС с неговите граждани.“

От 2012 г. насам само шест инициативи са успели да достигнат изисквания минимален брой подписи, като тяхното въздействие е доста ограничено и закъсняло. Има обаче основания за оптимизъм, тъй като през 2021 г. влизат в сила първите два законодателни акта, вдъхновени от ЕГИ: Директивата за питейната вода, която беше повлияна от инициативата „Право на вода“, и т.нар. Регламент за прозрачността, който е продължение на инициативата за забрана на глифозата.

В своето видеопослание г-жа Йоурова обърна внимание на промените и подобренията, въведени с новия Регламент относно ЕГИ, който влезе в сила през януари 2020 г. След това тя обясни, че реалното въздействие на инициативите за ЕГИ надхвърля законодателните последващи действия: „Дори инициативи, които не достигат до окончателните официални етапи на процеса, също могат да окажат въздействие в множество аспекти“, каза тя. „От момента, в който гражданите започнат ЕГИ, те поставят в публичното пространство въпроса, който ги вълнува. И това води до повишаване на осведомеността и до последици.”

Г-н Силва Перейра заяви, че Европейският парламент продължава да води дебата за това как да се повиши осведомеността за ЕГИ и как да се подобри нейното функциониране: „Важно е да се гарантира, че ако дадена инициатива успее да достигне крайния етап, тя се взема под сериозно внимание и се разглежда по подходящ начин.“ (na)