Eurooppalaisen kansalaisaloitteen kymmenes teemapäivä järjestettiin poikkeuksellisesti kaksipäiväisenä verkkotapahtumana. ETSK:n puheenjohtaja Christa Schweng, Euroopan komission varapuheenjohtaja Věra Jourová ja Euroopan parlamentin varapuhemies Pedro Silva Pereira arvioivat tapahtumassa tämän ainutlaatuisen osallistavan demokratian välineen nykytilaa.

Christa Schweng korosti avauspuheenvuorossaan, että vaikuttavuus on jokaisen osallistavan prosessin olennainen piirre: ”Vaikutuksen puute voi aiheuttaa pettymystä, välinpitämättömyyttä ja turhautumista kansalaisten keskuudessa. Eurooppalaisesta kansalaisaloitteesta voi tulla tehokas väline, jonka avulla EU voi saada jälleen yhteyden kansalaisiinsa, mutta tämä edellyttää aloitteen vaikutuksen vahvistamista.”

Eurooppalainen kansalaisaloite otettiin käyttöön vuonna 2012, ja tähän mennessä vain kuusi aloitetta on onnistunut saamaan tuekseen riittävän määrän allekirjoituksia. Lisäksi aloitteiden vaikutus on jäänyt melko vähäiseksi ja antanut odottaa itseään. Optimismiin on kuitenkin aihetta, sillä vuonna 2021 tuli voimaan kaksi ensimmäistä eurooppalaisen kansalaisaloitteen pohjalta annettua säädöstä: juomavesidirektiivi, jonka lähtökohtana on ”Vesi on perusoikeus” ‑aloite (Right2Water), ja ns. avoimuusasetus, joka on annettu ”Kielletään glyfosaatti” -aloitteen johdosta.

Věra Jourová kiinnitti videoviestissään huomiota tammikuussa 2020 voimaan tulleen uuden kansalaisaloiteasetuksen mukanaan tuomiin muutoksiin ja parannuksiin ja selitti sen jälkeen, ettei eurooppalaisten kansalaisaloitteiden todellinen vaikutus rajoitu pelkkiin lainsäädännöllisiin jatkotoimiin: ”Myös aloitteet, jotka eivät pääse viimeisiin virallisiin käsittelyvaiheisiin saakka, voivat vaikuttaa hyvin monin eri tavoin. Kun kansalaiset käynnistävät eurooppalaisen kansalaisaloitteen, he tuovat tärkeänä pitämänsä asian julki. Näin se saatetaan ihmisten tietoisuuteen ja saadaan aikaan vaikutuksia.”

Pedro Silva Pereira totesi, että Euroopan parlamentti käy edelleen keskustelua siitä, miten voidaan lisätä tietoisuutta eurooppalaisesta kansalaisaloitteesta ja parantaa aloitteen toimintatapaa: ”On tärkeää huolehtia siitä, että viimeiseen vaiheeseen edenneet aloitteet otetaan vakavasti huomioon ja käsitellään asianmukaisesti.” (na)