Európai polgári kezdeményezés

Az európai polgári kezdeményezés eszközének 2012. április 1-jei bevezetésével az európai polgárok új lehetőséget kaptak arra, hogy határozottabban hallassák a hangjukat. A kezdeményezés a Lisszaboni Szerződés 11. cikkére támaszkodik, és azoknak a polgároknak, akik legalább hét tagállamból sikeresen összegyűjtenek legalább egymillió aláírást, jogot biztosít arra, hogy felkérjék az Európai Bizottságot, hogy terjesszen elő javaslatot új európai jogszabályokra, vagy módosítsa a meglévő jogszabályokat (az elsődleges jog kivételével).

Az európai polgári kezdeményezések általános jogi keretét az európai polgári kezdeményezésről szóló, 2019. április 17-i (EU) 2019/788 európai parlamenti és tanácsi rendelet és annak mellékletei határozzák meg.

Az EGSZB mint a polgárok részvételi jogának védelmezője és a civil társadalom szócsöve a kezdetektől fogva támogatta a polgári kezdeményezés ötletét, és egyszerű, jól érthető szabályokért küzdött, amint azt az európai polgári kezdeményezésről elfogadott véleményeiben is kifejtette:

Az EGSZB aktív szerepet játszik az európai polgári kezdeményezés népszerűsítésében és az érdekelt felek közötti hálózatépítésben: évente konferenciát szervez – ez az európai polgári kezdeményezés napja –, és egyéb tájékoztató szemináriumokat is tart a témában. Emellett vezető szerepet vállal az illetékes uniós közigazgatási szervek közötti intézményközi együttműködésben. Röviden összefoglalva az EGSZB az alábbi két területen kíván szerepet vállalni:

  • Az EGSZB előmozdítja a kialakulófélben lévő kezdeményezéseket, és a civil társadalom egyfajta otthonaként platformot kínál a párbeszédhez és a tájékoztatáshoz, összehozza a szervezőket, vagy éppen találkozókat szervez;
  • Az EGSZB intézményi mentorként lép fel, és – szokásos konzultatív szerepének részeként – segítséget nyújt az Európai Bizottságnak az egyes európai polgári kezdeményezések értékelési szakaszában azáltal, hogy részt vesz nyilvános meghallgatások szervezésében és/vagy még az európai bizottsági értékelés előtt véleményt dolgoz ki egy-egy sikeres európai polgári kezdeményezésről.

Ha szeretne többet megtudni az EGSZB európai polgári kezdeményezéssel kapcsolatos szolgáltatásairól, kérjük, olvassa el az EGSZB honlapján az európai polgári kezdeményezésről szóló részt („ECI at the EESC”) és a European Democracy Passport (Az európai demokrácia útlevele) című kiadványunkat, vagy lépjen kapcsolatba titkárságunkkal a kapcsolatfelvételi űrlapunkon keresztül.

Látogasson el az Európai Bizottság európai polgári kezdeményezésének hivatalos honlapjára, ahol teljes körű tájékoztatást kap az európai polgári kezdeményezés eszközéről, beleértve annak működését, a legfrissebb híreket, valamint az összes nyilvántartásba vett jelenlegi és korábbi sikeres kezdeményezést.

Downloads

European Democracy Passport