Skupina ad hoc Evropská občanská iniciativap

This page is also available in

Skupina ad hoc Evropská občanská iniciativa byla zřízena rozhodnutím předsednictva ze dne 17. září 2013.

Jejím úkolem je řídit politiku EHSV týkající se této iniciativy, zajistit, aby byla úloha EHSV v tomto interinstitucionálním procesu transparentní a účinná, a vypracovat doporučení pro institucionální kroky k dalšímu rozvoji tohoto nového nástroje participativní demokracie.

Díky ní EHSV zastává vysoce uznávanou úlohu:

  • jako prostředník pro vznikající iniciativy, který z pozice základny pro občanskou společnost funguje jako platforma pro dialog a informace, spojuje zainteresované organizátory nebo pořádá schůze;
  • jako institucionální průvodce, který v rámci své běžné poradní funkce Komisi poskytuje pomoc ve fázi posuzování evropské občanské iniciativy tím, že spolupořádá veřejné slyšení nebo vypracovává stanovisko k úspěšné evropské občanské iniciativě tak, aby bylo včas připraveno k posouzení Komisí.