Dnevi civilne družbe

Dnevi civilne družbe so izraz sodelovanja med EESO in člani povezovalne skupine z evropskimi organizacijami in mrežami civilne družbe.

S to pobudo se Odbor uveljavlja kot njihov poseben partner v zadevah skupnega interesa, kot sta dialog in udeležba v duhu člena 11 Pogodbe o Evropski uniji.

Njen namen je tudi povečati dodano vrednost političnega dialoga med EESO in evropskimi organizacijami in mrežami civilne družbe pri oblikovanju pristnega strukturiranega civilnodružbenega dialoga med njimi in evropskimi institucijami.

Splošni cilj dnevov civilne družbe je torej opozoriti na prispevek organizacij civilne družbe k izgradnji Evropske unije, ki bo bolje zrcalila pričakovanja državljanov.

Prek nje poleg tega uveljavljajo svojo vlogo pri spodbujanju večjega vključevanja civilne družbe v evropski projekt na vseh ravneh, s čimer se poveča demokratična legitimnost delovanja in institucij EU kot dopolnilo predstavniški demokraciji.