Дни на гражданското общество

Проявата „Дни на гражданското общество“ е символ на сътрудничество между ЕИСК и членовете на Групата за връзка, представляваща организациите и мрежите на гражданското общество.

Инициативата допринася за утвърждаването на Комитета като специален партньор за тези организации и мрежи по въпроси от общ интерес, например за „диалог и участие“, с оглед на член 11 от Договора за Европейския съюз.

Освен това тя има за цел и увеличаване на добавената стойност на политическия диалог между Комитета и европейските организации и мрежи на гражданското общество в рамките на изграждането на истински структуриран граждански диалог между тези организации и мрежи и европейските институции.

Поради това общата цел на проявата „Дни на гражданското общество“ е да се изведе на преден план приносът на организациите на гражданското общество за изграждането на Европейски съюз, който е съобразен в по-голяма степен със стремежите на гражданите.

Тя също така дава възможност да се утвърди ролята им за насърчаване на по-активното участие на гражданското общество в европейския проект на всички равнища, с което да се увеличи демократичната легитимност на действията на ЕС и институциите, като допълнение към представителната демокрация.