Zilele societății civile

Manifestarea „Zilele societății civile” este un simbol al cooperării dintre CESE și membrii Grupului de legătură care reprezintă organizațiile și rețelele societății civile europene.

Această inițiativă contribuie la afirmarea rolului Comitetului, de partener privilegiat pentru acele organizații și rețele care împărtășesc chestiuni de interes comun, cum ar fi cea a „dialogului și participării” în lumina articolului 11 din Tratatul privind Uniunea Europeană.

Totodată, urmărește sporirea valorii adăugate a dialogului politic dintre Comitet și organizațiile și rețelele societății civile europene, în contextul stabilirii unui adevărat dialog civil structurat între aceste organizații și rețele și instituțiile europene.

Prin urmare, obiectivul general al manifestării „Zilele societății civile” este de a evidenția contribuția adusă de organizațiile societății civile la crearea unei Uniuni Europene care corespunde în mai mare măsură așteptărilor cetățenilor.

Aceasta face posibilă, de asemenea, afirmarea rolului acestor organizații de a promova o mai mare implicare a societății civile în proiectul european, la toate nivelurile, sporind astfel legitimitatea democratică a acțiunilor și instituțiilor UE, în completarea democrației reprezentative.