Dani civilnog društva

This page is also available in

Dani civilnog društva događanje su koje simbolizira suradnju između EGSO-a i članova Skupine za vezu koji predstavljaju europske organizacije i mreže civilnog društva.

Ta inicijativa pomaže Odboru da učvrsti svoju ulogu posebnog partnera tih organizacija i mreža u vezi s pitanjima od zajedničkog interesa kao što su dijalog i sudjelovanje, u skladu s člankom 11. Ugovora o Europskoj uniji.

Inicijativa također ima za cilj povećati dodanu vrijednost političkog dijaloga između Odbora i europskih organizacija i mreža civilnog društva u kontekstu uspostave istinskog strukturiranog dijaloga između tih organizacija i mreža te europskih institucija.

Stoga je opći cilj Dana civilnog društva naglasiti doprinos organizacija civilnog društva stvaranju Europske unije koja je više u skladu sa željama građana.

To im događanje ujedno omogućuje da ojačaju svoju ulogu u poticanju većeg sudjelovanja civilnog društva u europskom projektu na svim razinama, čime se povećava demokratski legitimitet djelovanja EU-a i njegovih institucija te dopunjuje predstavnička demokracija.