В началото на септември 2021 г., заедно с ректорите на петте други учредители на нашата европейска мрежа Eutopia, приветствах в Брюксел ректорите на три нови университета, които се присъединяват към нашата мрежа. Това бяха много специални срещи по много причини.

На първо място и може би най-вече, защото след толкова месеци най-накрая успяхме да се срещнем отново лично. Когато през март 2020 г. трябваше да вземем решение за продължаване на работата на университета онлайн, се надявахме, че това ще бъде за много кратко. А също и защото в онзи момент никой от нас не можеше да си представи как точно университет ще продължи да работи в онлайн режим. Но някак си успяхме. За нула време преподавателите бяха обучени да използват нови начини за организиране на преподаването си онлайн, бяха изготвени протоколи за продължаване на съществената работа в лабораториите и бяха създадени нови временни ръководни органи, които да ръководят университета в тези извънредни времена. Успяхме благодарение на отдадеността и непоколебимото постоянство на толкова много хора. 

От изминалия период могат да бъдат извлечени много поуки, но бих искала да подчертая специално три.

Първо, неравенството съществува. Това пролича ясно и от COVID. Шансовете да се разболееш, да умреш, са неравномерно разпределени в обществото. Бедните, хората с ниско образование, цветнокожите или мигрантските семейства бяха засегнати в по-голяма степен от тази криза. Видяхме това и сред нашите студенти. Опитайте се да участвате в онлайн образование, когато нямате компютър или пространство за обучение или когато трябва да го споделите с братя и сестри. Опитайте се да се продължите да посещавате курсовете си, когато не знаете как ще си плащате сметките, тъй като всички студентски работни места са били съкратени. Неравенството е факт. Неравенството става все по-осезаемо.

Второ, това поколение студенти е силно и устойчиво. През изминалата година и половина те се справиха чудесно, понякога в много труден контекст. Имам предвид по-специално представителите на студентите. През изминалата година и половина те действително управляваха съвместно университета. Толкова съм им благодарна за техния нов поглед към нещата, за безбройните им вдъхновяващи предложения, за понякога суровите, но честни и винаги конструктивни критики.

Трето, въпреки че всички с радост отново идваме в университета, трябва да осигуряваме образование, основано на смесено обучение – някои занятия в класната стая, някои онлайн, някои извън университета. Това е справедлив и преди всичко по-голям шанс. От твърде дълго време педагогическият ни проект все още се основава предимно на преподаването от катедрата. Трябва да осигурим повече време и пространство за неформално и интерактивно учене. Смесеното обучение може да бъде от полза за осъществяването на този преход.  
Дори преди Covid моят университет започна това движение към повече смесени форми на учене. Чрез проекта weKONEKT.brussels свързахме учениците с града, с професионалната среда, с практикуващи специалисти. Чрез провеждането на курсове на местата, които може да станат техни бъдещи работни места, чрез включване на практикуващите специалисти в образованието, не само образованието стана по-богато, но и студентите придобиха по-реалистична представа за пазара на труда. 

Споделяме този модел с нашите партньори от Eutopia. Според нас това е пътят напред, за да се гарантира, че нашите студенти ще бъдат подготвени за бъдещето, когато се дипломират, и ще придобият необходимите умения и компетентности за предизвикателствата, пред които ще се изправят на по-късен етап от живота си. 

Каролине Пауелс