Налични езици:

Уводна статия

Първа година от новия мандат на ЕИСК: първа възможност за равносметка

Всички помним деня, в който започна новият мандат: беше 28 октомври 2020 г., в разгара на пандемията, и пленарната сесия трябваше да се проведе онлайн. Всичко беше сюрреалистично, бъдещето беше несигурно, никой не знаеше кога и как ще имаме достъп до ваксини, но въпреки това успяхме да започнем работа.

Отбележете си в календара

27–28 октомври 2021 г., Брюксел

Европейски форум за миграцията– 6-о заседание

31 октомври – 12 ноември 2021 г., Глазгоу

COP26 – Конференция на ООН по изменението на климата

18-19 ноември 2021 г., Лисабон

Семинар на тема „Свързване на Европа“

8–9 декември 2021 г., Брюксел

Пленарна сесия на ЕИСК

Церемония по връчване на Наградата на ЕИСК за гражданското общество за 2021 г.

Право в целта!

Право в целта!

Представяме Ви новата ни рубрика „Право в целта!“, в която задаваме въпроси на членовете на ЕИСК за важни европейски теми, становища или прояви, които оказват въздействие върху ежедневието на гражданите в ЕС. В този брой даваме думата на Андрей Зорко, докладчик по проучвателното становище „Основни компоненти на устойчивата и качествена работа по време на възстановяването и след него“, изготвено по искане на словенското председателство на ЕС и прието на септемврийската пленарна сесия на ЕИСК.

 

Трябва да се утвърди принципът, че качеството на труда гарантира качеството на живот

от Андрей Зорко (група „Работници“), докладчик по проучвателното становище „Основни компоненти на устойчивата и качествена работа по време на възстановяването и след него

 

„Въпрос към ...“

„Въпрос към ...“.

В нашия раздел „Един въпрос към...“ приканваме членове на ЕИСК да отговорят на въпрос, който според нас е особено важен в момента.
За октомврийското издание поканихме Йонуц Сибиан, заместник-председател на секция „Външни отношения“ и председател на Комитета за наблюдение „ЕС-Западни Балкани“, да коментира бъдещото присъединяване на страните от Западните Балкани.

 

Ролята на гражданското общество e да спомага за запълване на пропастта между политиката и хората

ЕИСК Инфо: „Как гражданското общество може да допринесе за процеса на преговори и бъдещо присъединяване на държавите от Западните Балкани? Каква е ролята на Форума на гражданското общество от Западните Балкани, иницииран от ЕИСК?“

 

 

Познайте кой е нашият гост...

Гост — изненада

Всеки месец Ви запознаваме с личност, чиято работа и ангажираност се възприемат от другите като източник на вдъхновение. Имаме удоволствието да представим видни личности от света на културата, политиката и науката, чиято дейност и творчество могат да вдъхновят други да бъдат активни и да предприемат действия. Това са хората, които допринасят за промяна в света, в който живеем. За октомврийското издание на ЕИСК Инфо поканихме проф. Каролине Пауелс, ректор на Брюкселския свободен университет. Тя говори за въздействието от пандемията върху младите хора и университетската среда и предлага три поуки, извлечени от пандемията, които биха могли да засегнат бъдещето на студентите.

Каролине Пауелс: Университет по време на пандемията и една година след нея

В началото на септември 2021 г., заедно с ректорите на петте други учредители на нашата европейска мрежа Eutopia, приветствах в Брюксел ректорите на три нови университета, които се присъединяват към нашата мрежа. Това бяха много специални срещи по много причини.
 

Новини от ЕИСК

Сближаването трябва да бъде в центъра на вниманието в Европа след пандемията, заявяват комисар Елиза Ферейра и председателят на ЕИСК Криста Швенг

Политиката на сближаване е от ключово значение за разработването на нова визия за Европейския съюз за периода след COVID-19, съсредоточена върху просперитета, приобщаването и устойчивостта на околната среда — визия, която включва напълно организираното гражданско общество. Това беше посланието на Криста Швенг, председател на ЕИСК, и в същия дух се изказа и Елиза Ферейра, европейският комисар, отговарящ за сближаването и реформите, по време на септемврийската пленарна сесия на ЕИСК.

Свободата на медиите трябва да остане основен приоритет в нашите програми

Европейският икономически и социален комитет се присъединява към усилията на ЕС да обърне тревожната тенденция на намаляване на свободата на медиите и все по-големи ограничения на журналистическата независимост в резултат на нарастващия натиск от страна на различни властови и бизнес структури, ниското заплащане, концентрацията на собствеността върху медиите и разпространението на фалшиви новини в социалните медии и други канали.

Гражданското общество е от ключово значение за превръщането на думите в дела, председателката на ЕИСК Криста Швенг приветства приоритетите и амбициите, изложени в речта за състоянието на Съюза

Силен акцент върху възстановяването на ЕС, здравния съюз и цифровизацията, твърда позиция за защита на принципите на правовата държава и насоченост към бъдещето на Европа: ЕИСК приветства тези аспекти на тазгодишната реч за състоянието на Съюза, които съответстват на неговите приоритети.

Подновеният ангажимент на ЕС за борба с трафика на хора трябва да доведе до осезаеми резултати

ЕИСК подкрепя като цяло новата стратегия на ЕС за борба с трафика на хора за периода 2021—2025 г., но също така обръща внимание на необходимостта от включване на социално измерение в политиката.

ЕИСК: Доброволното връщане може да се превърне в евфемизъм за експулсиране

Европейският икономически и социален комитет (ЕИСК) приветства усилията на Комисията за хармонизиране на мерките за регулиране на доброволното връщане на мигранти и тяхната реинтеграция в тяхната държава на произход, но заяви, че има съмнения относно осъществимостта на някои от представените предложения, и изрази загриженост, че доброволното връщане би могло да се превърне в експулсиране на мигранти от ЕС.

Изкуственият интелект (ИИ) в Европа: не всички решения могат да се сведат до единици и нули

В двата си доклада относно проекта на законодателство на ЕС в областта на ИИ ЕИСК призовава за всеобхватна забрана на оценяването на гражданите и за механизъм за подаване на жалби и правна защита за хората, които са претърпели вреди от система с ИИ.

По повод първия „ден на биологично производство“ в ЕС ЕИСК подчертава значението на по-устойчивите, по-справедливи и по-приобщаващи продоволствени системи

Organic Food

Европа бавно се възстановява след кризата, свързана с COVID-19, и е крайно време е да премине от думи към дела и да изпълни стратегията „От фермата до трапезата“. ЕИСК настоятелно призовава да се подкрепи преобразуването на продоволствените системи в Европа, така че те да станат по-устойчиви от екологична, икономическа и социална гледна точка. ЕИСК подчертава още, че сътрудничеството (а не конкуренцията) между операторите по веригата за доставки на храни е от първостепенно значение за насърчаването на по-издръжлива и приобщаваща продоволствена система, за да се гарантира справедлив дял за всички.

Таксономията за устойчиво финансиране: ключов инструмент за подкрепа на „зелените инвестиции“ и за предотвратяване на изменението на климата

ЕС се нуждае от ефикасни и спешни мерки за намаляване на емисиите и справяне с изменението на климата. За тази цел пакетът „Финансиране за устойчиво развитие“, представен от Европейската комисия, има потенциала да установи ясна, последователна и всеобхватна рамка, в която да може да се развива една по-екологосъобразна икономика без ефекти на технологично закрепостяване.

8-ият Форум на гражданското общество от Западните Балкани ясно очертава мястото на Западните Балкани в ЕС

Форумът на гражданското общество от Западните Балкани на ЕИСК, който се проведе в Скопие на 30 септември и 1 октомври т.г., насочи светлината на прожекторите върху безспорните перспективи за присъединяване на региона към ЕС и активното участие на гражданското общество в тези усилия.

 

ЕИСК се присъединява към Европейския алианс за суровините

На 1 октомври 2021 г. Европейският икономически и социален комитет (ЕИСК) официално започна участието си в Европейския алианс за суровините (ERMA). ERMA беше създаден на 29 септември 2020 г. от Европейската комисия с цел насърчаване на устойчивостта и стратегическата автономност при доставките на суровини от изключителна важност за промишлеността и обществото в ЕС. Понастоящем Алиансът се състои от над 500 членове от ЕС и извън него.

Тичаме заедно за по-добра Европа

Тази година на 12 септември се проведе 41-вия полумаратон в Брюксел (20 км). Надпреварата беше посветена на две цели: първата, за популяризиране на Конференцията за бъдещето на Европа с нейния лозунг „Бъдещето е в ръцете ви“, а втората – в подкрепа на действията срещу рака и набирането на 10 000 евро за подкрепа на научните изследвания за борба с рака. За тази кампания 10 евро от всяка такса за регистрация бяха преведени директно на TELEVIE – благотворителна проява, организирана във френскоговорящата част на Белгия и в Люксембург от RTL-TVI от 1989 г. насам в полза на научните изследвания срещу рака при деца и възрастни.

 

Новини от групите

Европейските работодатели си задават въпроси относно практическите аспекти на пакета „Подготвени за цел 55“

Арно Пюеш д’Алисак, група „Работодатели“ на ЕИСК

Няколко седмици след представянето на законодателните предложения от пакета „Подготвени за цел 55“ – наборът от мерки, свързани с Фонда за възстановяване, чрез който Европейската комисия предлага да се постигне целта за намаляване на емисиите на CO2 с 55 % до 2030 г. – европейските работодатели, които в момента анализират обявените мерки, напълно подкрепят поетата посока, но, все пак, си задават въпроси за много от практическите аспекти.

Гледната точка на работниците относно речта за състоянието на Съюза през 2021 г.

От група „Работници“ на ЕИСК

В речта за състоянието на Съюза през 2021 г. липсват до известна степен амбиция и яснота, въпреки че в нея се упоменават на практика всички основни предизвикателства, пред които е изправена Европа.

Трябва да се предприемат действия във връзка с неотложния проблем с изменението на климата: вече няма къде да се скрием

Изявление на група „Многообразие Европа“

„Безспорно е, че човешкото въздействие е затоплило атмосферата, океаните и земята. Изменението на климата вече засяга всеки населен регион по света, а човешкото влияние допринася за много наблюдавани промени в климата и многобройни екстремни метеорологични явления" (Шести доклад за оценка на Междуправителствения комитет по изменение на климата, август 2021 г.).

Скоро в културни прояви на ЕИСК

Бъдещето е във Вашите ръце — за каква Европа мечтаете?

На 18 и 19 ноември Европейският икономически и социален комитет ще проведе своя семинар на тема „Свързване на ЕС“, предишен медиен семинар за гражданското общество, който всяка година събира заедно специалисти по комуникация от организации на гражданското общество, представени в ЕИСК или свързани с него. Проявата ще се проведе в сградата на фондация Гулбенкян в Лисабон.

Насочване на финансови ресурси към екологични и социални инвестиции

Промишленият сектор ще бъде изправен пред големи предизвикателства в резултат на мерките на ЕС за преодоляване на кризата с климата. Как може да се разработи устойчиво финансиране, за да се спомогне за постигането на целите на Европейския зелен пакт и същевременно да се гарантира, че европейската промишленост ще остане конкурентоспособна? Този сложен въпрос ще бъде обсъден на уебинар на ЕИСК на 18 октомври.

Геополитика на Европейския зелен пакт

Европейският зелен пакт неизбежно ще окаже въздействие върху нашите външни отношения. Мащабът на това въздействие ще бъде обсъден на конференция в комбиниран формат, организирана съвместно от ЕИСК и Мрежата на ООН за решения за устойчиво развитие (SDSN) на 6 декември в Брюксел.