V začetku septembra 2021 sem skupaj z rektorji še petih ustanovnih univerz naše evropske mreže Eutopia v Bruslju pozdravila rektorje treh novih univerz, ki so se pridružile naši mreži. To so bila zelo posebna srečanja iz več razlogov.

Najbolj zaradi tega, ker smo se po vseh teh mesecih lahko znova srečali v živo. Ko smo morali marca 2020 na hitro sprejeti odločitev o nadaljevanju univerzitetnih dejavnosti po spletu, smo vsi upali, da to ne bo trajalo dolgo. Tudi zato, ker si v tistem trenutku nihče od nas ni mogel predstavljati, kako natančno naj bi delovala univerza po spletu. Vendar smo se nekako znašli. Profesorji so se v zelo kratkem času usposobili za nove načine poučevanja po spletu, sprejeti so bili protokoli za nadaljevanje nujnega dela v laboratorijih ter ustanovljeni novi začasni vodstveni organi, ki so univerzo usmerjali v teh izrednih časih. S predanostjo in neomajno vztrajnostjo zelo številnih smo uspeli. 

Iz preteklega obdobja je mogoče povleči številna spoznanja, vendar bi želela izpostaviti zlasti tri.

Prvo je, da neenakost obstaja, kar je pandemija COVID-19 jasno pokazala. Verjetnost, da bo nekdo zbolel ali umrl, je v tej družbi neenakomerno porazdeljena. Revne in tiste z nižjo izobrazbo, drugo barvo kožo ali migrantskim poreklom je ta kriza še posebej prizadela. Temu smo bili priča tudi med našimi študenti. Težko se je udeležiti spletnega izobraževanja, če nimaš prostora za računalnik ali študij oziroma ga moraš deliti z brati in sestrami. Težko slediš predavanjem, če ne veš, kako boš plačal račune, saj so bila vsa študentska delovna mesta ukinjena. Neenakost obstaja in se še zaostruje.

Drugo spoznanje je, da je ta generacija študentov močna in odporna. V preteklem letu in pol so opravili odlično delo, včasih v zelo težkih razmerah. Pri tem želim omeniti zlasti predstavnike študentov, ki so v omenjenem obdobju dejansko soupravljali univerzo. Zelo sem jim hvaležna za njihov svež pogled na stvari, nešteto navdihujočih predlogov ter včasih ostro, vendar pošteno in vedno konstruktivno kritiko.

Čeprav smo vsi veseli, da lahko znova obiskujemo kampus, pa je naše tretje spoznanje, da bi morali izobraževanju, ki temelji na kombiniranem učenju – deloma v učilnici, deloma pa po spletu ali izven univerzitetnih prostorov –, dati bolj pošteno in večjo priložnost. Naš pedagoški projekt je predolgo temeljil predvsem na poučevanju ex cathedra. Zagotoviti bi morali več časa in prostora za neformalno in interaktivno učenje, pri tem prehodu pa lahko koristi kombinirano učenje.  
Naša univerza se je že pred začetkom pandemije usmerila k bolj mešanim oblikam učenja. Prek projekta weKONEKT.brussels smo študente povezali z mestom, poklicno sfero in strokovnimi delavci. Predavanja smo organizirali na krajih, ki bodo morda nekoč postali njihovo delovno mesto, z vključevanjem strokovnih delavcev pa smo ne le obogatili izobraževanje, temveč so študenti dobili tudi bolj realistično sliko trga dela. 

Ta model sedaj delimo z našimi partnerji v mreži Eutopia. Po našem mnenju bomo po tej poti zagotovili, da bodo naši študenti, ko bodo diplomirali in pridobili potrebno znanje, spretnosti in kompetence, pripravljeni na izzive, s katerimi se bodo morali soočiti kasneje v življenju. 

Caroline Pauwels