I begyndelsen af september 2021 bød jeg sammen med rektorerne fra de fem andre stiftende universiteter i vores europæiske netværk Eutopia rektorerne for tre nye universiteter, der tilslutter sig vores netværk, velkommen til Bruxelles. Af mange grunde var disse møder noget særligt.

For det første og måske først og fremmest, fordi vi efter alle disse måneder endelig fik mulighed for at mødes personligt igen. Da vi i marts 2020 skulle træffe en hurtig beslutning om at fortsætte universitetets arbejde online, havde vi måske alle håbet, at det ville blive kortvarigt. Også fordi ingen af os på det tidspunkt kunne forestille os, præcis hvordan det ville fungere at holde et universitet kørende i onlinetilstand. Men på en eller anden måde klarede vi den. På ingen tid blev lærerne uddannet i brugen af nye måder at strukturere deres undervisning på online, der blev udarbejdet protokoller for at kunne fortsætte det væsentlige arbejde i laboratorierne, og nye midlertidige styrende organer blev oprettet for at vejlede universitetet gennem disse ekstraordinære tider. Vi lykkedes, takket være dedikation og urokkelig vedholdenhed fra så mange. 

Vi har lært meget af den forløbne tid, men der er især tre ting, jeg har lyst til at fremhæve.

For det første: Ulighed findes. Det har covid-19 også gjort klart. Risikoen for at blive syg og dø, er ulige fordelt i dette samfund. Mennesker, der er fattige, har en kortere skolegang, er farvede eller har en migrationsbaggrund er blevet hårdere ramt af krisen. Vi har set det samme blandt vores studerende. Forestil dig, hvordan det er at skulle deltage i onlineundervisning, når du ikke har en computer eller et sted at studere, eller du skal dele det med dine søskende. Forestil dig at skulle følge dine undervisningstimer, når du ikke ved, hvordan du skal betale dine regninger, fordi alle studiejob er blevet lukket ned. Ulighed findes. Uligheden er blevet mere tydelig.

For det andet: Denne generation af studerende er stærk og ukuelig. I løbet af det sidste halvandet år har de gjort det fantastisk godt, og sommetider under meget svære forhold. Her tænker jeg specielt på repræsentanterne for de studerende. I det sidste halvandet har de faktisk deltaget i ledelsen af universitetet. Jeg er dem så taknemmelig for deres friske syn på tingene, for deres talrige inspirerende forslag og for deres til tider hårde, men retfærdige og altid konstruktive kritik.

For det tredje: Selv om vi alle er glade for igen at kunne komme tilbage på universitetsområdet, bør vi give undervisning baseret på blandede læringsformer – i klassen, online og i felten – en fair og frem for alt større plads. I alt for lang tid har grundlaget for vores pædagogiske projekt stadig primært været baseret på klasseundervisning. Vi bør give mere tid og plads til uformel og interaktiv læring. Blandede læringsformer kan være gavnlige med hensyn til at muliggøre denne overgang.  
Allerede inden covid-19 havde mit universitet startet denne bevægelse mod mere blandede læringsformer. Gennem projektet weKONEKT.brussels bragte vi de studerende i kontakt med byen, erhvervslivet og praktikere. Ved at undervise de steder, som kunne blive deres fremtidige arbejdspladser, og ved at involvere praktikere i undervisningen kom der ikke bare mere kød på undervisningen, men de studerende fik også et mere realistisk billede af arbejdsmarkedet. 

Vi deler nu denne model med vores Eutopia-partnere. Dette er efter vores mening vejen frem til at sikre, at vores studerende er fremtidssikrede, når de dimitterer, og at de har tilegnet sig de nødvendige færdigheder og kompetencer til at kunne klare de udfordringer, som de vil møde senere i livet. 

Caroline Pauwels