От група „Работници“ на ЕИСК

Средностатистически жените печелят 14 % по-малко от мъжете в Европа. В някои държави положението бавно се подобрява; в други се влошава. Тази средностатистическа разлика се очаква да бъде преодоляна в Европейския съюз до 22 в., но в държави като Франция това се очаква да отнеме още 1000 години.

Причините за тази разлика са различни: секторна сегрегация (жените са свръхпредставени в нископлатените сектори); равновесие между професионалния и личния живот (жените прекарват повече време в неплатен труд у дома); т.нар. „стъклен таван“ (по-малко от 10 % от изпълнителните директори са жени); и чисто и просто дискриминация, въпреки съществуващите закони.

За да помогне да се преодолее разликата в заплащането на жените и мъжете и да се елиминира дискриминацията в заплащането, Европейската комисия представи предложение за прозрачност на заплащането с механизми за правоприлагане, чиято цел е да се укрепи прилагането на принципа на равно заплащане за равен труд или труд с равна стойност. Предложението включва основната концепция за задължителни мерки за прозрачност на заплащането, като същевременно подобрява достъпа до правосъдие.

Въпреки че прозрачността в никакъв случай не е единственият инструмент за борба с дискриминацията в заплащането, възможността за идентифициране на основаните на пола структури очевидно е ключов фактор за преодоляване на разликите в заплащането.

ЕИСК предложи някои подобрения в първоначалното предложение на Комисията в становище, в което призовава директивата да бъде укрепена, като се гарантира, че всички работници могат да се ползват от това предимство, а не само работещите в големи дружества. Успехът на тези мерки зависи от реалната ангажираност на социалните партньори.

Осигуряването на по-справедливо заплащане и елиминирането на дискриминацията в заплащането са ключови цели в областта на защитата на основните права на всички работници в Европа.