Pripravila skupina delojemalcev v EESO

V povprečju ženske v Evropi zaslužijo 14 % odstotkov manj kot moški. V nekaterih državah se razmere počasi izboljšujejo, v drugih pa slabšajo. Pričakovati je, da bo plačna vrzel v Evropski uniji v povprečju odpravljena v 22. stoletju, v državah, kot je Francija, pa naj bi bilo za to potrebnih še nadaljnjih 1000 let.

Razlogi za plačno vrzel so različni: sektorska segregacija (prekomerna zastopanost žensk v slabo plačanih sektorjih), usklajevanje poklicnega in zasebnega življenja (ženske porabijo več časa za neplačano delo doma), stekleni strop (manj kot 10 % izvršnih direktorjev je žensk) in očitna diskriminacija kljub zakonodaji.

Evropska komisija je za odpravo plačne vrzeli med spoloma in diskriminacije objavila predlog o preglednosti plač z mehanizmi za izvrševanje, da bi okrepila uporabo načela enakega plačila za enako delo ali delo enake vrednosti. Predlog vsebuje temeljni koncept zavezujočih pravil o preglednosti plač, ki bodo izboljšala tudi dostop do sodnega varstva.

Preglednost plač je zdaleč edino orodje za odpravljanje diskriminacije pri plačilu, za odpravo plačnih razlik pa je vsekakor bistveno, da se ugotovi, katere so spolno selektivne strukture.

EESO je predlagal izboljšave k prvotnemu predlogu Komisije v mnenju, v katerem se zavzema za okrepitev direktive, tako da bodo to ugodnost lahko izkoristili vsi delavci, ne le tisti, ki delajo v velikih podjetjih. Uspeh teh ukrepov je odvisen od resničnega sodelovanja socialnih partnerjev.

Zagotavljanje pravičnejšega plačila in odprava diskriminacije pri plačilu sta ključna cilja pri varovanju temeljnih pravic vseh delavcev v Evropi.