Hjælp til at udligne lønforskellen mellem kønnene inden 2104

Af EØSU's Arbejdstagergruppe

I gennemsnit tjener kvinder 14 % mindre end mænd i Europa. I nogle lande bliver situationen langsomt bedre, mens den forværres i andre. Forskellen ventes for EU's vedkommende gennemsnitligt at være udlignet i det 22. århundrede, men i lande som Frankrig ventes det at tage yderligere 1.000 år.

Der er mange årsager til lønforskellene: Brancheopdeling (kvinder er overrepræsenteret i lavtlønnede brancher), balance mellem arbejdsliv og privatliv (kvinder bruger mere tid på ulønnet arbejde i hjemmet), glasloftet (mindre end 10 % af administrerende direktører er kvinder) og slet og ret forskelsbehandling på trods af lovgivningen.

For at tackle lønforskellen mellem kønnene og sætte en stopper for løndiskriminering er Kommissionen kommet med et forslag til løngennemsigtighed med håndhævelsesmekanismer, der skal styrke anvendelsen af princippet om lige løn for lige arbejde eller for arbejde af samme værdi. Forslaget omfatter det grundlæggende koncept om bindende regler for løngennemsigtighed, der også skal forbedre adgangen til retfærdighed.

Selv om løngennemsigtighed på ingen måde er det eneste værktøj til bekæmpelse af løndiskriminering, er det helt klart vigtigt at kunne identificere kønsselektive strukturer for at tackle lønforskellene.

EØSU har foreslået forbedringer af Kommissionens oprindelige forslag i en udtalelse, hvori det opfordrer til, at direktivet styrkes ved at garantere, at alle arbejdstagere kan få glæde af denne fordel, og ikke kun dem, der arbejder i store virksomheder. Disse foranstaltningers succes afhænger af arbejdsmarkedets parters oprigtige engagement.

Sikring af en mere rimelig løn og at sætte en stopper for løndiskriminering er vigtige målsætninger i forbindelse med beskyttelsen af alle europæiske arbejdstageres grundlæggende rettigheder.