De loonkloof tussen mannen en vrouwen vóór 2104 helpen dichten

Door de groep Werknemers van het EESC

Gemiddeld verdienen vrouwen in Europa 14 % minder dan mannen. In sommige landen gaat het langzamerhand de goede kant op, in andere juist niet. Naar verwachting zal de kloof in de Europese Unie als geheel tegen de 22e eeuw zijn gedicht, al zal dit in landen zoals Frankrijk nog 1000 jaar langer duren.

Er zijn allerlei redenen voor de loonkloof: sectorale segregatie (vrouwen zijn oververtegenwoordigd in laagbetaalde sectoren); evenwicht tussen werk en privéleven (vrouwen besteden meer tijd aan onbetaald werk thuis); het glazen plafond (nog geen 10 % van de CEO’s is vrouw); en gewoonweg discriminatie, hoewel dit wettelijk verboden is.

Om de loonkloof tussen mannen en vrouwen te helpen dichten en een einde te maken aan loondiscriminatie heeft de Europese Commissie een voorstel inzake beloningstransparantie ingediend, met handhavingsmechanismen om het beginsel van gelijk loon voor gelijke of gelijkwaardige arbeid beter te kunnen toepassen. Het voorstel bevat het fundamentele concept van bindende loontransparantieregels, waardoor ook de toegang tot de rechter wordt verbeterd.

Hoewel beloningstransparantie zeker niet het enige instrument is om loondiscriminatie tegen te gaan, is het voor de bestrijding van loonverschillen duidelijk van cruciaal belang dat structuren die op gendervooroordelen berusten in kaart gebracht kunnen worden.

Het EESC heeft een advies uitgebracht waarin het verbeteringen op het oorspronkelijke Commissievoorstel aandraagt en het aandringt op aanscherping van de richtlijn in die zin dat alle werknemers – en niet alleen werknemers in grote bedrijven – ervan kunnen profiteren. De voorgestelde maatregelen hebben alleen kans van slagen als de sociale partners er daadwerkelijk bij worden betrokken.

Zorgen voor een eerlijkere beloning en een einde maken aan loondiscriminatie zijn belangrijke doelstellingen bij de bescherming van de grondrechten van alle werknemers in Europa.