Podcast - The Grassroots View- S2, E3: A new narrative for Europe

Кризата с COVID-19 показа значението на солидарността между държавите – членки на ЕС, институциите и гражданите. В светлината на този опит обсъждаме с какво току що започналата Конференция за бъдещето на Европа представлява нова и важна стъпка в съвместния размисъл за нашето общо европейско бъдеще.

Налични езици:

Уводна статия

Щипка оптимизъм за лятото

Уважаеми читатели,

Започваме лятото с много по-добри новини в сравнение с миналата година До края на юли почти 70 % от възрастните в ЕС се очаква да са получили поне една доза ваксина срещу COVID-19. Пътуванията вече са възможни, макар и все още комплицирани. Освен това стартирането на фонда NextGenerationEU набира скорост.

Отбележете си в календара

13 юли, Брюксел

:Младежка кръгла маса на тема „Климат и устойчивост“

22 и 23 септември 2021 г., Брюксел

пленарна сесия на ЕИСК

„Въпрос към ...“

„Въпрос към ...“

В нашата рубрика „Въпрос към...“приканваме членовете на ЕИСК да отговорят на актуален въпрос, който считаме за особено уместен.
За юлското издание се обърнахме към г-н Кристиан Първулеску, председател на ad hoc групата „Основни права и върховенство на закона“, с молба да сподели своите размисли относно свободата на словото.

 

Свободата на словото е право, което трябва да ценим и защитаваме

Насилието все повече се превръща в основното гориво за социалните мрежи. Това явление може да доведе до словесно или физическо насилие срещу всеки орган, независимо дали е политически, полицейски, институционален или частен. Това създава впечатление, че в социалните медии всичко може да бъде казано и всичко може да бъде защитено – както вярното, така и лъжливото. Във Франция дадено лице може, например, да има чувството, че личното му недоволство е основателно и да зашлеви плесница на държавния глава.

Според Вас, като председател на аd hoc групата „Основни права и правова държава“, в този контекст, къде трябва да се постави червената линия по отношение на основните права и индивидуалните свободи, по-специално що се отнася до свободата на словото?

Насърчаване на обща култура на основните права в Европа

от Кристиян Първулеску, член на ЕИСК

Определено отмина времето, когато основните права, принципите на правовата държава и демокрацията можеха да се приемат за даденост на нашия континент. Все по-очевидно е, че тези ценности трябва да бъдат защитавани проактивно от популизма, словото на омразата, атаките срещу малцинствата, свиващото се пространство на гражданското общество и тенденцията към концентрация на властта от страна на някои правителства. Мисията на ad hoc групата „Основни права и правова държава“ на ЕИСК е да насърчава култура на основните права в Европа.

Познайте кой е нашият гост...

Нашият гост изненада

Всеки месец представяме гост изненада, чиято работа и ангажираност са вдъхновение за другите.

За юлското издание на ЕИСК Инфо поканихме да ни гостуват д-р Ханс Хенри Клюге, регионален директор за Европа на Световната здравна организация, и Йохан Стрид, директор на срещите на високо равнище „The Ocean Race“.

„Бъдещето не е предопределено и ходът на пандемията от COVID-19 е в нашите ръце“

Интервю с д-р Ханс Хенри Клуге, регионален директор за Европа на Световната здравна организация.

Какво е според Вас въздействието на ваксинационната кампания в Европа?

От 4 февруари 2021 г. насам броят на ваксинираните срещу COVID-19 в световен мащаб е надхвърлил броя на потвърдените случаи на заразени с вируса от началото на епидемията. До момента, 17 юни, в Европа са поставени над 477 милиона дози ваксини срещу COVID-19.

„Всички ние трябва да направим всичко възможно, за да подобрим здравето на планетата“

от Йохан Стрид, директор на Oceans Race Summit

„Защо „The Ocean Race“ — състезание по ветроходство — желае да помага за насърчаването на нови и подобрени политики за разрешаване на някои от най-неотложните въпроси, пред които е изправена синята ни планета?“ Често ми задават този въпрос и отговорът ми е, че всички ние трябва да направим всичко възможно, за да подобрим здравето на планетата, а за нас по-конкретно нашата област на дейност е океанът. 

Новини от ЕИСК

Словенското председателство на ЕС идва в критичен за Европа момент

На 1 юли 2021 г. Словения пое председателството на Съвета на Европейския съюз в момент, когато Европа се стреми да се възстанови и да излезе по-силна от пандемията от COVID-19.

Конференцията за бъдещето на Европа: Консултациите на ЕИСК ще достигнат до всяко кътче на Европа

Председателката на Европейския икономически и социален комитет г-жа Криста Швенг постави началото на официалните дейности на Комитета, свързани с Конференцията за бъдещето на Европа (CoFoE), като отговори на живо на въпроси. #CoFoE — Да върнем европейския проект на гражданите запознава с възгледите на гражданите и очакванията на организираното гражданско общество във връзка с Конференцията. В него се подчертава колко е важно при подготовката за предстоящите консултации с гражданите да се работи с хора извън тесния кръг на работещите в Брюксел, беше проведена и сесия за генериране на идеи.

„За да се осъществи, Европейският зелен пакт трябва да бъде справедлив“

По време на юнската пленарна сесия на ЕИСК Франс Тимерманс обяви мерки за защита на най-уязвимите от евентуалното включване на цените на въглеродните емисии в цените на горивата за отопление и транспорт и изслуша предложенията на ЕИСК за подобряване на процеса на вземане на корпоративни решения относно екологичния преход чрез социален диалог.

Възстановяването и преструктурирането след пандемията трябва да бъдат приоритет за бъдещето на Европа

Основните приоритети на ЕС за близкото бъдеще трябва да включват възстановяване на европейската икономика за постигане на устойчив преход и просперитет за хората и предприятията в Европа. Това е основната идея на резолюцията относно приноса на ЕИСК към работната програма на Европейската комисия за 2022 г., приета на юнската пленарна сесия на ЕИСК.

Новата стратегия на ЕС за борба с рака е огромна възможност за опазване на здравето на европейците

Предвид факта, че ракът е на път да се превърне във водещата причина за смъртност в ЕС, европейският план за борба със заболяването е несъмнено навременен. ЕИСК приветства този план, който е крайъгълен камък в борбата с рака. Различните форми на регионално и социално неравенство, на които все още не е намерено решение, показват обаче, че има още какво да се подобрява.

Гражданското общество трябва да играе активна роля в защитата на ценностите на ЕС

Европейският икономически и социален комитет се ангажира да работи съвместно с Европейската комисия и другите институции на ЕС за отстояване и прилагане на основните ценности на ЕС, по-специално принципите на правовата държава, основните права и демокрацията.

„Само чрез увеличаване на въздействието си ЕГИ ще бъде в състояние да възстанови връзката на ЕС с неговите граждани“

Денят на ЕГИ, посветен на Европейската гражданска инициатива, се проведе за десети път, по изключение онлайн и в продължение на два дни. Председателката на ЕИСК Криста Швенг, заместник-председателката на Европейската комисия Вера Йоурова и заместник-председателят на Европейския парламент Педру Силва Перейра направиха оценка на състоянието на този уникален инструмент на демокрацията на участието.

Обществените поръчки в рамките на кръговата икономика би трябвало да бъдат задължителни за правителствата на държавите от ЕС

С годишни разходи в размер на около 14 % (или 2 трилиона евро) от общия БВП на ЕС правителствата са най-големите потребители в Европа. Разходите им произтичат основно от публични търгове за закупуване на необходимите им строителни работи, услуги и доставки от дружества.

Прозрачност при заплащането: задължителните мерки са необходими, но недостатъчни за намаляване на разликата в заплащането на жените и мъжете

ЕИСК приветства инициативата на Комисията за задължителна прозрачност в заплащането, но счита, че предложената директива следва да бъде укрепена в няколко области и да се предприемат допълнителни мерки за преодоляване на първопричините за разликата в заплащането на жените и мъжете.

Укрепването на международната роля на еврото е от ключово значение за по-силните позиции на Европа в световен мащаб

ЕС трябва да си постави амбициозни икономически цели за укрепване на еврото. Това стана още по-важно предвид темпото на промените в световната икономика и настоящата позиция на ЕС по отношение на иновациите, конкурентоспособността и насърчаването на благоприятна за инвестициите регулаторна среда.

Национални планове за възстановяване и устойчивост: ЕИСК призовава за реално участие на организираното гражданско общество в тяхното изпълнение

В повечето държави от ЕС участието на организираното гражданско общество далеч не е достатъчно, предупреди ЕИСК на годишната конференция на групата „Европейски семестър“, проведена дистанционно на 31 май.

Към по-устойчиви продоволствени системи — преходът трябва да бъде приобщаващ и справедлив, заявява ЕИСК

Sustainable food Systems

За да допринесе за срещата на върха на ООН по въпросите на продоволствените системи през 2021 г., на 28 май ЕИСК проведе онлайн изслушване за проучване на уязвимостите и неравенствата на европейските продоволствени системи и за идентифициране на начините за постигане на по-справедливи и равноправни вериги на доставки. Високопоставени оратори от ООН, Европейската комисия и Европейския парламент споделиха вижданията си относно промените, необходими за укрепване на равнопоставеността, справедливостта и основан на правата подход в прехода към по-устойчиви продоволствени системи.

При екологизирането на транспорта трябва да се осигурят реалистични алтернативи

ЕИСК подкрепя екологизирането на транспорта, но изтъква, че енергийният преход трябва да бъде справедлив и да предлага жизнеспособни и реалистични алтернативи, като се вземат предвид икономическите и социалните специфики и потребности на всички региони на Европа, включително селските райони.

ЕИСК обсъжда актуализираната промишлена стратегия на ЕС

На 17 юни Европейският икономически и социален комитет (ЕИСК) и неговата Консултативна комисия по индустриални промени (CCMI) проведоха оживен дебат, посветен на възгледите на организираното гражданско общество след публикуването на актуализираната информация на Европейската комисия относно новата промишлена стратегия. Дебатът, който е първият в поредица от съвместни дейности на секциите на ЕИСК по темата, постави въпроса дали актуализираната стратегия съдържа достатъчно елементи за подобряване на устойчивостта и стратегическата автономност на промишлеността на ЕС

Трансатлантическите партньори са решени да изпълнят ангажиментите си

Само няколко дни преди срещата на високо равнище ЕС—САЩ Комитетът за наблюдение „Трансатлантически отношения“ на ЕИСК заседава, за да обсъди широк кръг от въпроси от значение за гражданското общество, преди всичко изменението на климата и търговията.

Нова публикация: Дейности на ЕИСК по време на словенското председателство — юли—декември 2021 г.

През втората половина на 2021 г. Словения ще поеме председателството на Съвета на ЕС за втори път. И за втори път в критичен за Европа момент.

Новини от групите

На уебинар на група „Работодатели“ относно цифровизацията се призовава за законодателен акт в областта на цифровите технологии за селските райони

От група „Работодатели“ на ЕИСК

След неотдавнашното приемане на пленарната сесия през юни на становищата на ЕИСК относно Законодателния акт за цифровите пазари и Законодателния акт за цифровите услуги на 14 юни група „Работодатели“ организира уебинар на тема „Предизвикателства на цифровата и новата икономика на ЕС“.

Как да помогнем за преодоляване на разликата в заплащането на жените и мъжете преди 2104 г.

От група „Работници“ на ЕИСК

Средностатистически жените печелят 14 % по-малко от мъжете в Европа. В някои държави положението бавно се подобрява; в други се влошава. Тази средностатистическа разлика се очаква да бъде преодоляна в Европейския съюз до 22 в., но в държави като Франция това се очаква да отнеме още 1000 години.

Свободата на медиите не може да се приема за даденост, а трябва да се отстоява активно

от Елена-Александра Калистру, член на група „Многообразие Европа“

На малко места по света има такава солидна традиция на отстояване на ценностите на свободните и независими медии като в Европа. Въпреки това появата на цифрови платформи, нелибералните тенденции за спиране на достъпа до информация, нарастващата заплаха за разследващите журналисти и кризата, предизвикана от COVID-19, оказват различен, но едновременен натиск върху екосистемата, която позволява на тези изключително свободни медии да съществуват и да изпълняват своята демократична роля.

Скоро в културни прояви на ЕИСК

Музей — мемориал ESMA в Аржентина: символ на правата на човека

Група „Работници“ представи кампанията за включване на музея — мемориал ESMA в Аржентина в списъка на световното наследство на ЮНЕСКО.

Десетилетие на изменението на климата в снимките на Цирил Язбец

За да отбележи началото на словенското председателство на Съвета на ЕС, ЕИСК представя онлайн изложба на словенския фотограф Цирил Язбец, отличен с наградите Leica O.B. и World Press Photo за 2021 г.