Palīdzēt novērst vīriešu un sieviešu darba samaksas atšķirību vēl pirms 2104. gada

EESK Darba ņēmēju grupa

Eiropā sievietes pelna vidēji par 14 % mazāk nekā vīrieši. Dažās valstīs situācija pamazām uzlabojas, savukārt citās – pasliktinās. Paredzams, ka Eiropas Savienībā šī atšķirība izlīdzināsies aptuveni 22. gadsimta sākumā, taču tādās valstīs kā Francija tas varētu prasīt vēl 1000 gadus.

Algu atšķirības iemesli ir dažādi: nozaru segregācija (sievietes ir daudz vairāk pārstāvētas zemu atalgotās nozarēs), darba un privātās dzīves nelīdzsvarotība (sievietes pavada vairāk laika, veicot neapmaksātu darbu mājās), “stikla griesti” (mazāk nekā 10 % augsta līmeņa vadošu darbinieku ir sievietes) un vienkārši diskriminācija, neraugoties uz likumu.

Lai palīdzētu risināt vīriešu un sieviešu darba samaksas atšķirību problēmu, Eiropas Komisija ir nākusi klajā ar priekšlikumu par darba samaksas pārredzamību, kurā paredzēti izpildes mehānismi, ar kuriem nostiprina principu, ka vīrieši un sievietes par vienādu vai vienādi vērtīgu darbu saņem vienādu darba samaksu. Priekšlikuma pamatā ir saistošu darba samaksas pārredzamības noteikumu pamatprincips, un tiek arī uzlabota tiesu iestāžu pieejamība.

Lai arī darba samaksas pārredzamība nebūt nav vienīgais rīks, ar ko apkarot diskrimināciju darba samaksas ziņā, spēja atpazīt dzimumselektīvas struktūras noteikti palīdzēs risināt darba samaksas atšķirību jautājumu.

EESK ir ierosinājusi pilnveidot Komisijas sākotnējo priekšlikumu un izstrādājusi atzinumu, kurā aicināts stiprināt direktīvu, nodrošinot, ka visi darba ņēmēji, ne tikai lielo uzņēmumu darbinieki, gūst labumu no šīm priekšrocībām. Šo pasākumu sekmes būs atkarīgas no pilnvērtīgas sociālo partneru iesaistīšanās.

Nodrošināt taisnīgāku darba samaksu un izbeigt diskrimināciju darba samaksas ziņā ir svarīgākie mērķi visu Eiropas darba ņēmēju pamattiesību aizsardzībā.